قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / ترجمه مقاله های فصلنامه های esri

ترجمه مقاله های فصلنامه های esri

مقاله ۳

عنوان :

With GIS, Virgina Allocates
Tranportation Funds Based on Merit

با GIS ، ایالت ویرجینا بودجه ی حمل و نقل را بر اساس استحقاق اختصاص می دهد

مترجم :  محمدحسین  ارسنجانی

( ترجمه فقط در رایانه قابل مشاهده است )

دانلود متن ترجمه شده از اینجا

مقاله ۲

عنوان :

Data Sharing with No Delays

اشتراک بدون تاخیر اطلاعات

مترجم :  محمدحسین  ارسنجانی

( ترجمه فقط در رایانه قابل مشاهده است )

دانلود متن ترجمه شده از اینجا

مقاله ۱

عنوان :

GIS for Refugees,by Refugees

GIS برای پناهندگان توسط پناهندگان

مترجم :  احمد  احمد معظم

( ترجمه فقط در رایانه قابل مشاهده است )

دانلود متن ترجمه شده از اینجا