ثبت نام در آزمون های esri

برای اولین بار در ایران

faraGIS

برگزار کننده آزمون های بین المللی

همراه با مشاوره رایگان

مشاهده اطلاعات
انواع آزمون ها شامل
از اینجا
– عنوان آزمون ها
– تعداد سوالات
– مدت زمان
– هزینه آزمون
– کد گواهینامه
و …
 
دانلود فایل های
راهنمای آزمون ها شامل
از اینجا
مواد آزمون
– بایدهای آزمون
– نبایدهای آزمون
– بودجه بندی آزمون
– منابع آزمون
و …

چند نکته

– همه آزمون ها به زبان انگلیسی برگزار می شوند.
– تاریخ آزمون توسط آزمون دهنده قابل انتخاب می باشد.
– بابت مشاوره درباره آزمون هزینه ای دریافت نمی شود.
– هزینه انجام امور ثبت نام 10 درصد مبلغ هزینه آزمون می باشد.
– آزمون ها در شهر تهران و تعداد زیادی از شهرهای خارجی قابل برگزاری است.

شماره تماس

برای کسب اطلاعات بیشتر

و مشاوره رایگان

40333712 – 021