قالب وردپرس دانلود آبجکت 3Dmax پرنده فناوری

دوره های غیرحضوری برگزار شده

دوره های غیرحضوری برگزار شده توسط  faraGIS

از 20 / 09 / 96  الی  20 / 02 / 99

شماره
عنوان n امین دوره
کد دوره شروع پایان نوع برگزاری
21  AutoCAD دوبعدی 9 fc AutoCAD 2D _9 19 / 01 / 99 23 / 02 / 99 در طی یک هفته
20 ArcGIS پیشرفته 6 fc ArcGIS 2_6 11 / 01 / 99 14 / 02 / 99 در طی یک هفته
19 ArcGIS مقدماتی 6 fc ArcGIS 1_6 10 / 01 / 99 13 / 02 / 99 در طی یک هفته
18  AutoCAD برای GIS 8 fc CADforGIS _8 15 / 11 / 97 26 / 12 / 97 در طی یک هفته
17 ArcGIS مقدماتی 5 fc ArcGIS 1_5 15 / 11 / 97 26 / 12 / 97 در طی یک هفته
16  AutoCAD برای GIS 7 fc CADforGIS _7 03 / 10 / 97 14 / 11 / 97 در طی یک هفته
15 ArcGIS پیشرفته 5 fc ArcGIS 2_3 03 / 10 / 97 14 / 11 / 97 در طی یک هفته
14  AutoCAD برای GIS 6 fc CADforGIS _6 27 / 08 / 97 02 / 10 / 97 در طی یک هفته
13 ArcGIS پیشرفته 4 fc ArcGIS 2_3 27 / 08 / 97 02 / 10 / 97 در طی یک هفته
12  AutoCAD برای GIS 5 fc CADforGIS _5 16 / 07 / 97 26 / 08 / 97 در طی یک هفته
11 ArcGIS مقدماتی 4 fc ArcGIS 1_4 16 / 07 / 97 26 / 08 / 97 در طی یک هفته
شماره
عنوان n امین دوره
کد دوره شروع پایان نوع برگزاری
10 ArcGIS پیشرفته 3 fc ArcGIS 2_3 16 / 07 / 97 26 / 08 / 97 در طی یک هفته
9 ArcGIS مقدماتی 3 fc ArcGIS 1_3 19 / 04 / 97 31 / 06 / 97  در طی دو هفته
8  AutoCAD برای GIS 4 fc CADforGIS _4 19 / 04 / 97 31 / 06 / 97 در طی دو هفته
7 ArcGIS پیشرفته 2 fc ArcGIS 2_2 19 / 04 / 97 31 / 06 / 97  در طی دو هفته
6 ArcGIS مقدماتی 2 fc ArcGIS 1_2 28 / 01 / 97 18 / 04 / 97  در طی دو هفته
5 ArcGIS پیشرفته ۱ fc ArcGIS 2_1 28 / 01 / 97 18 / 04 / 97  در طی دو هفته
4  AutoCAD برای GIS 3 fc CADforGIS _3 28 / 01 / 97 18 / 04 / 97 در طی دو هفته
3  AutoCAD برای GIS 2 fc CADforGIS _2 16 / 11 / 96 25 / 12 / 96 در طی یک هفته
2 ArcGIS مقدماتی 1 fc ArcGIS 1_1 14 / 11 / 96 26 / 12 / 96 در طی یک هفته
1 AutoCAD برای GIS 1 fc CADforGIS _1 20 / 09 / 96 28 / 11 / 96 در طی یک هفته

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.