قالب وردپرس دانلود آبجکت 3Dmax پرنده فناوری

عکس های آموزشی GIS

برای مشاهده در اندازه بزرگتر روی عکس ها کلیک شود

34
تفاوت خروجی Clip و Intersect

    
    
     
31
اطلاعات آماری ( Statistics )
 32
دلیل بسته شدن ناگهانی برنامه های ArcGIS
 33
تغییر Geodatabase پیش فرض
  
     
28
نمایش برچسب متناظر با مقیاس نقشه
 29
مراحل پاک کردن خطوط اضافی با Trim
 30
مراحل امتداد خطوط با Extend
  
     
25
تنظیم mxd برای جابجایی
 26
تفاوت ابزارهای Define Projection و Project
 27
نمایش چندخطی برچسب ها
  
     
22
کاربرد Processing Extent در ابزارهای Arc Toolbox
 23
مفهوم عدد RMS Error در Georeferencing
 24
مفهوم انواع Field و محدوده فیلدهای عددی
  
     
19
نمایش سه بعدی لایه ها در ArcCatalog
 20
تبدیل گرافیک به لایه
 21
اغراق در نمایش لایه های سه بعدی
  
     
16
ساخت لایه Topology
 17
ابزار Image Analysis
 18
ابزار تقسیم لایه رستری ( Split Raster )
  
     
13
مفهوم توپولوژی ( Topology )
 14
قوانین Topology
 15
لایه Topology
  
     
10
روش استفاده از Domain
 11
تبدیل داده های Excell به Feature Class یا Shapefile
 12
تبدیل داده های Excell به Feature Class یا Shapefile
  
     
7
ساخت Domain در Geodatabase
 8
مراحل ایجاد Domain در Geodatabase
 9
مراحل تنظیم Domain در Field
  
     
4
روش های انتقال لایه به Geodatabase
 5
ارسال ( Export ) لایه به Geodatabase
 
وارد کردن ( Import ) لایه به Geodatabase
  
     
1
مفهوم عبارت GIS
 2
تعریف GIS و مولفه های سامانه GIS
 3
تفاوت Feature Class داخل و خارج Feature Dataset