فرم پیش ثبت نام در دوره فنی و حرفه ای

– قبل از تکمیل فرم حتما از اینجا اطلاعات دوره به صورت کامل خوانده شود.
– این فرم باید به صورت صحیح و صادقانه تکمیل شود و عدم مطابقت با اطلاعات واقعی، باعث عدم پذیرش یا اخراج از دوره خواهد شد.

  • ( به فارسی )
  • ( به فارسی )
  • نوع دانشگاه محل تحصیل
  • چگونه از برگزاری این دوره مطلع شدید؟
  • چقدر با مباحث دوره آشنایی قبلی دارید ؟
  • دلیل اصلی شرکت در دوره
  • با کیفیت و با حداکثر حجم 1 مگابایت
  • با کیفیت و با حداکثر حجم 1 مگابایت
  • با کیفیت و با حداکثر حجم 1 مگابایت