در این صفحه و به مرور، مقالات فارسی مرتبط با GIS معرفی خواهد شد.

شماره
عنوان مقاله
  
21
تجزیه و تحلیل مکانی و الگوی مکان یابی محوطه های باستانی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS
20
ارزیابی و ارائه سیاست های توسعه و کارآمدی بافت های مسأله دار شهری با مدل FAHP و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS
19
سنجش و پیش بینی تغییرات پوشش گیاهی حوزه استان مازندران طی بازه زمانی2017- 2005 بااستفاده از زنجیره مارکوف و ArcGIS   
18
بازنمایی میان حوزه گی و میان رشته گی در زبان شناسی ایران با استفاده از نرم افزار ArcGIS
17
مکان یابی هتل های شهر اهواز با استفاده از GIS و AHP 
16
کاربردهای GIS در بهبود و توسعه کسب وکار شهری
15
ارزیابی احتمال وقوع مخاطرات چندگانه محیطی در زیستگاه های مانگرو با استفاده از سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
14
مکان­ یابی نیروگاه بادی در استان قزوین با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، روش AHP و ادغام آن با منطق فازی
13
ارزیابی منطقه ای مخاطره سیل در مقیاس زیر حوضه با استفاده از سنجش از دور و مدل منطق فازی
12بررسی پتانسیل تولید بیوگاز از فضولات دامی و پسماندهای روستایی در استان کردستان با استفاده از GIS
11ارزیابی وضعیت کیفی رودخانۀ کارون بر اساس شاخص کیفیت آب و استفاده از GIS
10ارزیابی مکان های بهینه برای دفن زباله های شهری
9
مکان یابی دهکده های گردشگری در شهرهای ساحلی­
8 ارزیابی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی با استفاده از GIS و زمین آمار
7 اراﺋه ﻣﺪﻟﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺮاﻧه اﻣﺎﻛﻦ ورزﺷﻲ برمبنای توزیع ﺷﺒﻜﻪ ­ﻫﺎی ﺗﻴﺴﻨﻲ در ﻣﺤﻴﻂ GIS
6پهنه بندی توان تفرجی پارک جنگلی یاسوج با استفاده از روش ­های تصمیم ­گیری چند معیاره در GIS
5شبیه سازی خطر سیلاب با استفاده از مدل اتومات سلولی بر پایه GIS
4  چرا پلیس و امور پلیسی به سیستم اطلاعاتی جغرافیایی نیاز دارند ( یک نگاه اجمالی )
3  مکان‌یابی مراکز بیمارستانی با تکیه‌ بر مخاطرات طبیعی و با بهره‌ گیری از مدل تحلیل شبکه‌ای (ANP) نمونه موردی (منطقه پنج شهر تهران)
2مکانیابی اراضی مستعد کاشت درخت انجیر در استان فارس با استفاده از منطق‌ فازی با رویکرد GIS
1مکان یابی ایستگاه بازیافت پسماندهای جامد شهری در شهرستان کرج با استفاده از GISبه کمک فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و منطق فازی