قالب وردپرس دانلود آبجکت 3Dmax پرنده فناوری

مقالات فارسی GIS

در این صفحه و به مرور، مقالات فارسی مرتبط با GIS معرفی خواهد شد.

شماره
عنوان مقاله
  
10ارزیابی مکان های بهینه برای دفن زباله های شهری
9
مکان یابی دهکده های گردشگری در شهرهای ساحلی­
8 ارزیابی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی با استفاده از GIS و زمین آمار
7 اراﺋه ﻣﺪﻟﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺮاﻧه اﻣﺎﻛﻦ ورزﺷﻲ برمبنای توزیع ﺷﺒﻜﻪ ­ﻫﺎی ﺗﻴﺴﻨﻲ در ﻣﺤﻴﻂ GIS
6پهنه بندی توان تفرجی پارک جنگلی یاسوج با استفاده از روش ­های تصمیم ­گیری چند معیاره در GIS
5شبیه سازی خطر سیلاب با استفاده از مدل اتومات سلولی بر پایه GIS
4  چرا پلیس و امور پلیسی به سیستم اطلاعاتی جغرافیایی نیاز دارند ( یک نگاه اجمالی )
3  مکان‌یابی مراکز بیمارستانی با تکیه‌ بر مخاطرات طبیعی و با بهره‌ گیری از مدل تحلیل شبکه‌ای (ANP) نمونه موردی (منطقه پنج شهر تهران)
2مکانیابی اراضی مستعد کاشت درخت انجیر در استان فارس با استفاده از منطق‌ فازی با رویکرد GIS
1مکان یابی ایستگاه بازیافت پسماندهای جامد شهری در شهرستان کرج با استفاده از GISبه کمک فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و منطق فازی