قالب وردپرس دانلود آبجکت 3Dmax پرنده فناوری

کلیپ های آموزشی faraGIS

 

15
ترسیم عوارض در نوار ابزار Editor
  
  
دانلود از اینجا
با متن | بدون صدا | mp4 | زمان : ۵۵ ثانیه |  ۰۷/ ۲ مگابایت
  
   
13
تغییر دادن و ثابت کردن مقیاس و خروجی گرفتن
 14
انتخاب بر اساس ویژگی های خاص ( Query )
 
دانلود از اینجا
با متن | بدون صدا | mp4 | زمان : ۵۶ ثانیه |  ۴۸/ ۲ مگابایت
 دانلود از اینجا
با متن | بدون صدا | mp4 | زمان : ۵۷ ثانیه |  ۴۹/ ۱ مگابایت
   
11
انتخاب عوارض در روی نقشه و در جدول
 12
ذخیره عوارض انتخابی در لایه جدید
 
دانلود از اینجا
با متن | بدون صدا | mp4 | زمان : ۶۰ ثانیه |  ۸۳/ ۱ مگابایت
 دانلود از اینجا
با متن | بدون صدا | mp4 | زمان : ۶۰ ثانیه |  ۰۲/ ۲ مگابایت
   
9
انتقال لایه به Geodatabase با Export
 10
ساخت Feature Class در Feature Dataset
 
دانلود از اینجا
با متن | بدون صدا | mp4 | زمان : ۳۳ ثانیه |  ۱۶/ ۱ مگابایت
 دانلود از اینجا
با متن | بدون صدا | mp4 | زمان : ۵۶ ثانیه |  ۱۶/ ۱ مگابایت
   
7
روش ساخت لایه منحنی میزان از DEM
 8
انتقال لایه به Geodatabase با Import
 
دانلود از اینجا
با متن | بدون صدا | mp4 | زمان : ۵۵ ثانیه |  ۹/ ۱ مگابایت
 دانلود از اینجا
با متن | بدون صدا | mp4 | زمان : ۳۸ ثانیه |  ۱۸/ ۱ مگابایت
   
5
روش مشاهده همزمان چند برچسب
 6
روش ساخت نمودار ( Graph )
 
دانلود از اینجا
با متن | بدون صدا | mp4 | زمان : ۴۶ ثانیه |  ۱۵/ ۳ مگابایت
 دانلود از اینجا
با متن | بدون صدا | mp4 | زمان : ۵۶ ثانیه |  ۲/ ۲ مگابایت
   
3
روش تبدیل سیستم مختصات جغرافیایی
 4
روش فعال سازی برچسب
 
دانلود از اینجا
با متن | بدون صدا | mp4 | زمان : ۵۷ ثانیه |  ۳۷/ ۳ مگابایت
 دانلود از اینجا
با متن | بدون صدا | mp4 | زمان : ۵۴ ثانیه |  ۷/ ۲ مگابایت
   
1
روش اضافه کردن نقشه ها و لایه ها به ArcMap
 2
روش تبدیل نقشه های Auto CAD به لایه های GIS
 
دانلود از اینجا | دانلود لایه های تمرینی از اینجا
بدون متن | با صدا | mp4 | زمان : ۱۶۴ ثانیه |  ۵۸/ ۵ مگابایت
 دانلود از اینجا | دانلود لایه تمرینی از اینجا
بدون متن | با صدا | mp4 | زمان : ۵۷ ثانیه |  ۳۷/ ۳ مگابایت