قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / گالری عکس دوره های حضوری faraGIS

گالری عکس دوره های حضوری faraGIS

   
    دوره  135 – GIS PT 1
 
دوره  134 – GIS 69   دوره  133 – GIS 68
 
دوره  132 – ENVI 6   دوره  131 – ENVI 5
سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای
 
دوره  130 – GIS 67   دوره  129 – GIS 66
سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای
 
دوره  ۱۲۸ – GIS 65   دوره  ۱۲۷ – GIS 64
سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای
 
دوره  ۱۲۶ – ENVI 4   دوره  ۱۲۵ – ENVI 3
سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای
 
دوره  ۱۲۴ – ENVI 2   دوره  ۱۲۳ – ENVI 1
سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای
 
دوره  ۱۲۲ – GIS 63   دوره  ۱۲۱ – GIS 62
سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای
 
دوره  ۱۲۰ – GIS 61   دوره  ۱۱۹ – GIS 60
سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای
 
دوره  ۱۱۸ – GIS 59   دوره  ۱۱۷ – GIS 58
سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای
 
دوره  ۱۱۶ – GIS 57   دوره  ۱۱۵ – GIS 56
سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای
 
دوره  ۱۱۴ – GIS 55   دوره  ۱۱۳ – GIS 54
سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای
 
دوره  ۱۱۲ – GIS 53   دوره  ۱۱۱ – GIS 52
سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای
 
دوره  ۱۱۰ – GIS 51   دوره  ۱۰۹ – GIS 50
سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای
 
دوره  ۱۰۸ – GIS 49   دوره  ۱۰۷ – GIS AP14
سازمان فنی و حرفه ای   مجتمع فنی تهران
 
دوره  ۱۰۶ – GIS 48   دوره  ۱۰۵ – GIS 47
سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای
 
دوره  ۱۰۴ -CADforGIS 2   دوره  ۱۰۳ – GIS AM13
سازمان فنی و حرفه ای   مجتمع فنی تهران
 
دوره  ۱۰۲ – GIS 46   دوره  ۱۰۱ – GIS 45
سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای
 
 دوره  ۱۰۰ – GIS 44   دوره  ۹۹ -CADforGIS 1
 سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای
 
 دوره  ۹۸ – GIS AP13    دوره  ۹۷ – GIS 43
 مجتمع فنی تهران    سازمان فنی و حرفه ای
 
دوره  ۹۶ – GIS 42   دوره  ۹۵GIS AM12
سازمان فنی و حرفه ای    مجتمع فنی تهران
 
دوره  ۹۴GIS AP12    دوره  ۹۳ – GIS 41
 مجتمع فنی تهران   سازمان فنی و حرفه ای
 
دوره  ۹۲ – GIS 40   دوره  ۹۱GIS AP11
سازمان فنی و حرفه ای    مجتمع فنی تهران
 
دوره  ۹۰CAD 30   دوره  ۸۹ – GIS 39
سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای
 
دوره  ۸۸ – GIS 38   دوره  ۸۷GIS AM11
سازمان فنی و حرفه ای    مجتمع فنی تهران
 
 دوره  ۸۶GIS AP10   دوره  ۸۵GIS AP9
مجتمع فنی تهران     مجتمع فنی تهران
 
 دوره  ۸۴GIS AM10   دوره  ۸۳CAD 29
مجتمع فنی تهران   سازمان فنی و حرفه ای
 
دوره  ۸۲CAD 28   دوره  ۸۱GIS AM9
سازمان فنی و حرفه ای     مجتمع فنی تهران
 
 دوره  ۸۰ – GIS 37   دوره  ۷۹ – GIS 36
سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای
 
دوره  ۷۸GIS AP8    دوره  ۷۷CAD 27
 مجتمع فنی تهران   سازمان فنی و حرفه ای
 
 دوره  ۷۶GIS AP7   دوره  ۷۵GIS AM8
 مجتمع فنی تهران   مجتمع فنی تهران
   
دوره  ۷۴CAD 26   دوره  ۷۳GIS 35
سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای
 
دوره  ۷۲ –  GIS 34   دوره  ۷۱GIS AM7
سازمان فنی و حرفه ای   مجتمع فنی تهران
 
دوره  ۷۰ –  GIS AP6   دوره  ۶۹ –  GIS AP5
مجتمع فنی تهران   مجتمع فنی تهران
 
 دوره  ۶۸ –  CAD 25    دوره  ۶۷ –  GIS AM6
سازمان فنی و حرفه ای    مجتمع فنی تهران
 
 دوره ۶۶ –  GIS 33   دوره ۶۵ –  GIS 32
 سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای
 
دوره ۶۴ –  GIS AM5   دوره ۶۳ –  CAD 24
مجتمع فنی تهران   سازمان فنی و حرفه ای
 
دوره ۶۲ –  GIS AP4   دوره ۶۱ –  GIS 31
 مجتمع فنی تهران   سازمان فنی و حرفه ای
 
دوره ۶۰ –  GIS 30   دوره ۵۹ –  GIS AM4
سازمان فنی و حرفه ای   مجتمع فنی تهران
 
دوره ۵۸GIS AP3   دوره ۵۷ –  CAD 23
مجتمع فنی تهران   سازمان فنی و حرفه ای
 
دوره ۵۶ –  GIS AM3   دوره ۵۵ –  GIS 29
مجتمع فنی تهران   سازمان فنی و حرفه ای
 
دوره ۵۴ –  GIS AP2   دوره ۵۳ –  GIS 28
مجتمع فنی تهران   سازمان فنی و حرفه ای
   
دوره ۵۲ –  CAD 22   دوره ۵۱ –  GIS AM2
سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای
 
 دوره ۵۰ –  GIS AP1    دوره ۴۹ –  GIS 27
مجتمع فنی تهران   سازمان فنی و حرفه ای
 
 دوره ۴۸ –  GIS 26   دوره ۴۷ –  CAD 21
 سازمان فنی و حرفه ای    سازمان فنی و حرفه ای
 
دوره ۴۶GIS AM1   دوره ۴۵GIS 25
مجتمع فنی تهران   سازمان فنی و حرفه ای
 
دوره ۴۴ –  CAD 20   دوره ۴۳CAD 19
سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای
 
دوره ۴۲ –  GIS 24   دوره ۴۱ –  GIS 23
سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای
 
دوره ۴۰CAD 18   دوره ۳۹ –  GIS 22
 سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای
 
 دوره ۳۸GIS 21   دوره  ۳۷ –  GIS 20
سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای
 
دوره  ۳۶CAD 17   دوره  ۳۵GIS 19
سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای
   
دوره  ۳۴ –  CAD 16   دوره  ۳۳ –  GIS 18
سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای
 
دوره  ۳۲ – GIS 17   دوره  ۳۱ –  CAD 15
سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای
 
 دوره  ۳۰ – GIS 16   دوره  ۲۹ – CAD 14
 سازمان فنی و حرفه ای    سازمان فنی و حرفه ای
 
 دوره  ۲۸CAD 13   دوره  ۲۷ – GIS 15
سازمان فنی و حرفه ای    سازمان فنی و حرفه ای
 
 دوره  ۲۶ – CAD 12   دوره  ۲۵ – GIS 14
 سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای
 
دوره  ۲۴ – CAD 11   دوره  ۲۳GIS 13
سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای
 
دوره  ۲۲ – GIS 12   دوره  ۲۱CAD 10
سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای
 
دوره  ۲۰GIS 11   دوره  ۱۹CAD 9
سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای
 
 دوره ۱۸CAD 8   دوره ۱۷ – GIS 10 
 سازمان فنی و حرفه ای    سازمان فنی و حرفه ای
 
دوره ۱۶CAD 7   دوره ۱۵CAD 6
سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای
 
دوره ۱۴GIS 9   دوره ۱۳CAD 5
سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای
 
دوره ۱۲GIS 8   دوره ۱۱CAD 4
سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای
 
دوره ۱۰CAD 3   دوره ۹GIS 7
سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای
 
دوره ۸ – GIS 6   دوره ۷CAD 2
سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای
 
دوره ۶ – CAD 1   دوره ۵ – GIS 5
سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای
 
دوره ۴ – GIS 4   دوره ۳ – GIS 3
سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای
 
دوره ۲ – GIS 2   دوره ۱ – GIS 1
سازمان فنی و حرفه ای   سازمان فنی و حرفه ای