711_برگه فرم ها

ارسال پاسخ تکلیف دوره های آفلاین

توجه : – فقط فرمت zip قابل ارسال می باشد. ( عکس زیر راهنمای تبدیل به فرمت zip ) – حتما فرمت نام فایل پاسخ تکلیف ، مشابه Akbari_n باشد ( n : شماره مرحله تکلیف ) – در صورت عدم موفقیت در ارسال ، با دقت تصویر راهنمای تهیه …

Read More »

ارسال فایل همکاران

توجه : – فقط فرمت zip قابل ارسال می باشد. ( عکس زیر راهنمای تبدیل به فرمت zip ) – حتما فرمت نام فایل، مشابه Akbari_exam باشد.

Read More »

همکاری با ما

همکاری غیرحضوری با faraGIS می تواند در زمینه های مختلف باشد و  این زمینه ها می توانند به صورت یک طیف در نظر گرفته شوند که در یک سمت این طیف همکاری در انجام پروژه های GIS ، در میانه طیف تهیه مطالب آموزشی و در سمت دیگر آن همکاری …

Read More »

فرم درخواست ارسال پستی گواهینامه

هزینه ارسال گواهینامه، 20 هزار تومان است. پرداخت هزینه از پایین همین صفحه قابل انجام است. حدود 10 روز بعد از ارسال درخواست، گواهینامه ارسال خواهد شد. هزینه اعلام شده، بابت هزینه پست و جبران زحمات همکاران می باشد. در صورت نیاز به ویرایش اطلاعات ارسالی، می توان مجددا اقدام …

Read More »