411_سرفصل مطالب

سرفصل مطالب دوره AutoCAD دوبعدی

– اصول نصب نرم افزار AutoCAD – معرفی محیط AutoCAD – آشنایی با منوهای اصلی – آشنایی با خط فرمان ( Command Line ) – آشنایی با انواع بزرگنمایی ( Zoom ) – آشنایی با ابزارهای مهم نوار وضعیت ( Status Bar ) – آشنایی با نوارابزارهای مهم ( Toolbar …

Read More »

سرفصل مطالب دوره ArcGIS مقدماتی

سرفصل مطالب این دوره با سرفصل مطالب دوره ” کارور ArcGIS فنی و حرفه ای”یکسان است. مقدمات – معرفی GIS – آشنایی با مولفه های GIS – معرفی برخی نرم افزار های مرتبط با GIS – آشنایی با نرم افزار ArcGIS – سیر تکاملی نرم افزار ArcGIS – مشخصات نرم …

Read More »

سرفصل مطالب دوره ArcGIS پیشرفته

فصل ۱ : Geodatabase معرفی مزایای Geodatabase و انواع آن آشنایی با ساخت File Geodatabase آشنایی با ساخت Personal Geodatabase تشریح تفاوت های File Geodatabase و Personal Geodatabase آشنایی با ساخت Feature Dataset و Feature Class تشریح تفاوت های Shapefile و Feature Class آشنایی با روش Import و Export لایه …

Read More »

سرفصل مطالب دوره کارور ArcGIS فنی و حرفه ای

سرفصل مطالب این دوره با سرفصل مطالب ” دوره ArcGIS مقدماتی “ یکسان است. مقدمات – معرفی GIS – آشنایی با مولفه های GIS – معرفی برخی نرم افزار های مرتبط با GIS – آشنایی با نرم افزار Arc GIS – سیر تکاملی نرم افزار Arc GIS – مشخصات نرم …

Read More »