511_پرداخت هزینه

تراکنش ناموفق

تراکنش شما ناموفق بود، لطفاً دوباره تلاش کنید یا با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.

Read More »

پرداخت هزینه های جاری

توجه : 1- این مبلغ برای جبران هزینه های جاری مانند هزینه اینترنت،  هزینه پنل برگزاری کلاس های غیرحضوری و … است. 2- بابت هزینه های اشاره شده در بند قبلی ، بودجه ای از طرف سازمان در نظر گرفته نشده است. 3- در هنگام پرداخت از فیلتر شکن استفاده …

Read More »