112_برنامه دوره های رایگان

دوره کارور ArcGIS فنی و حرفه ای

با همکاری faraGISبرگزار می کند دوره غیرحضوری آفلاین   کارور ArcGIS همراه با اعطای گواهینامهسازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور  سرفصل مطالب دوره کارور ArcGIS  عنوان دوره کارور ArcGIS نوع برگزاری غیر حضوری آفلاین بازه پیش ثبت نام   10 بهمن الی 24 بهمن  شروع دوره  26 بهمن 99 …

Read More »