117_صفحه اعلانات دوره

صفحه اعلانات دوره ek GIS 2

سلام وقت بخیر این صفحه برای اطلاع رسانی های بعد از پایان دوره ایجاد شده است و هریک از بخش های زیر مربوط به بازه زمانی خاصی می باشند که سعی می شود در مورد آنها در زمان مربوطه از طریق ایمیل اطلاع رسانی شود. A آزمون تئوری پایان دوره …

Read More »

صفحه اعلانات دوره ek GIS 1

سلام وقت بخیر این صفحه برای اطلاع رسانی های بعد از پایان دوره ایجاد شده است و هریک از بخش های زیر مربوط به بازه زمانی خاصی می باشند که سعی می شود در مورد آنها در زمان مربوطه از طریق ایمیل اطلاع رسانی شود. A آزمون تئوری پایان دوره …

Read More »