219_دوره آفلاین ArcGIS پیشرفته دانشگاه تهران

لینک های آزمون ArcGIS پیشرفته

1 ورود به صفحه کاربری http://www.faragis.ir/wp-login.php 2 آزمون تئوری نمونه آزمایشی http://www.faragis.ir/990728_1_1-2/ 3 آزمون تئوری http://www.faragis.ir/990728_1_1/ 4 آزمون عملی http://www.faragis.ir/990728_1_2/ 5 ارسال پاسخ آزمون عملی www.faragis.ir/exam_answer/  

Read More »

ثبت نام در آزمون دوره آفلاین ArcGIS پیشرفته دانشگاه تهران

زمان آزمون روز تاریخ ساعت مهلت ثبت نام دوشنبه 28 مهر 99 19 شنبه 26 مهر لطفا حتما همه موارد با دقت مطالعه شود. لینک ورود به “صفحه اختصاصی برگزاری آزمون” یک روز قبل از آزمون از طریق ایمیل ارسال خواهد شد. آزمون در دو بخش تئوری و عملی به …

Read More »

صفحه برنامه و پرداخت هزینه دوره آفلاین ArcGIS پیشرفته

صفحه برنامه و پرداخت هزینه دوره آفلاین ArcGIS پیشرفته   برنامه دوره   شروع پایان کلاس غیرحضوری رفع اشکال جلسه 1 سه شنبه 6 آبان یکشنبه 11 آبان دوشنبه 12 آبان ساعت 20 الی 21 جلسه 2 سه شنبه 13 آبان یکشنبه 18 آبان دوشنبه 19 آبان ساعت 20 الی …

Read More »