220_دوره آفلاین AutoCAD دوبعدی دانشگاه تهران

ثبت نام در آزمون دوره آفلاین AutoCAD دوبعدی دانشگاه تهران

زمان آزمون روز تاریخ ساعت مهلت ثبت نام دوشنبه 28 مهر 99 17 شنبه 26 مهر لطفا حتما همه موارد با دقت مطالعه شود. لینک ورود به “صفحه اختصاصی برگزاری آزمون” یک روز قبل از آزمون از طریق ایمیل ارسال خواهد شد. آزمون در دو بخش تئوری و عملی به …

Read More »

صفحه برنامه و پرداخت هزینه دوره آفلاین AutoCAD دوبعدی

صفحه برنامه و پرداخت هزینهدوره آفلاین AutoCAD ( دوبعدی )   برنامه دوره   شروع پایان کلاس غیرحضوری رفع اشکال جلسه 1 سه شنبه 6 آبان یکشنبه 11 آبان دوشنبه 12 آبان ساعت 18 الی 19 جلسه 2 سه شنبه 13 آبان یکشنبه 18 آبان دوشنبه 19 آبان ساعت 18 …

Read More »