253_وبینار آموزشی

وبینار آشنایی با Google Earth و نحوه ارتباط آن با ArcGIS

« فرا جی آی اس » برگزار می کند وبینار ( Webinar )آموزش غیرحضوری   آشنایی با Google Earth و نحوه ارتباط آن با ArcGIS    مدرس : فراهانی تعداد جلسات یک جلسه نوع آموزش غیرحضوری روز و تاریخ برگزاری یکشنبه 28 شهریور ساعت برگزاری 15  الی  17 هزینه به …

بیشتر بخوانید »

وبینار شروع کار با ArcGIS Pro

« فرا جی آی اس » برگزار می کند وبینار ( Webinar )آموزش غیرحضوری آشنایی با تعدادی از ابزارهای شماره 1 مدرس : فراهانی تعداد جلسات یک جلسه نوع آموزش غیرحضوری روز و تاریخ برگزاری سه شنبه 29 تیر ساعت برگزاری 14  الی  17 هزینه به عدد 30000 هزینه به …

بیشتر بخوانید »

وبینار ایجاد نقشه راهنما با ArcGIS Pro

« فرا جی آی اس » برگزار می کند وبینار ( Webinar )آموزش غیرحضوری    ایـجـاد نــقــشه راهـنمـا بـا    مدرس : فراهانی تعداد جلسات یک جلسه نوع آموزش غیرحضوری روز و تاریخ برگزاری سه شنبه 15 تیر ساعت برگزاری 15  الی  17 هزینه به عدد 20000 هزینه به حروف …

بیشتر بخوانید »