318_کاربردهای GIS

کاربردهای GIS – شماره 20

A Win for Secure Elections کاربرد ArcGIS QuickCapture در انتخابات آمریکا رای‌گیری انتخابات امسال در ایالات ‌متحده بسیار متفاوت بود، زیرا بسیاری از شهروندان به دلیل نگرانی از COVID-19 ‏تصمیم گرفتند با پست رای دهند. شهرستان Utah، دومین شهرستان بزرگ ایالت، از GIS برای تبدیل فرآیندهای قدیمی انتخابات به یک …

Read More »

کاربردهای GIS – شماره 19

Business Risk in Focus as COVID-19, Climate Change Threaten کاربرد GIS در تعیین خطر تغییرات اقلیمی به عنوان یک تهدید برای مشاغل با تمرکز بر Covid-19 در این مقاله Maya Nolan با کمک تکنیک‌های مکان محور به تعیین ریسک ناشی از تغییرات اقلیمی مشاغل می‌پردازد. در طول دوره بیماری همه‌گیر …

Read More »

کاربردهای GIS – شماره 18

How GIS Can Help Leaders Achieve Equitable, Speedy Vaccine Distribution توزیع منصفانه واکسن COVID_19 به کمک ArcGIS survey123   در این مقاله دکتر Geraghty به بررسی توزیع واکسن به کمک GIS می‌پردازد. در مرحله نخست فرآیند توزیع واکسن اولویت‌ بندی می‌شود. ابتدا واکسن‌ بر روی کادر درمان و افرادی که در …

Read More »

کاربردهای GIS – شماره 17

Identifying the Most Valuable Parcels to Protect with ArcGIS شناسایی ارزشمندترین قطعات زمین برای محافظت با ArcGIS یک سازمان حفاظت از اراضی در Ohio نیاز داشت تا بخش های زمین را شناسایی و الویت بندی کند تا به شهرها و مناطق ساحلی کمک کند، تولید کشاورزی را ارتقا داده و …

Read More »

کاربردهای GIS – شماره 16

Use of GIS in Pacific Ocean Portal کاربرد GIS در پورتال اقیانوس آرام اقیانوس آرام بیش از 30 درصد از سطح زمین را در بر می‌گیرد و با داشتن دو برابر حجم آب نسبت به اقیانوس اطلس و بیشترین عمق آبی در سطح زمین، بیشترین حجم آب را روی زمین …

Read More »