318_کاربردهای GIS

کاربردهای GIS – شماره 19

Business Risk in Focus as COVID-19, Climate Change Threaten تعیین ریسک ناشی از تغییرات اقلیمی مشاغل به کمک مکان یابی در این مقاله Maya Nolan به تعیین ریسک مشاغل ناشی از تغییرات اقلیمی به کمک تکنیک‌های مکان محور  می‌پردازد. در طول دوره بیماری همه‌گیر COVID19، مدیران مشاغل از فناوری مکان …

Read More »

کاربردهای GIS – شماره 18

How GIS Can Help Leaders Achieve Equitable, Speedy Vaccine Distribution توزیع منصفانه واکسن COVID_19 به کمک ArcGIS survey123   در این مقاله دکتر Geraghty به بررسی توزیع واکسن به کمک GIS می‌پردازد. در مرحله نخست فرآیند توزیع واکسن اولویت‌ بندی می‌شود. ابتدا واکسن‌ بر روی کادر درمان و افرادی که در …

Read More »

کاربردهای GIS – شماره 17

Identifying the Most Valuable Parcels to Protect with ArcGIS شناسایی ارزشمندترین قطعات زمین برای محافظت با ArcGIS یک سازمان حفاظت از اراضی در Ohio نیاز داشت تا بخش های زمین را شناسایی و الویت بندی کند تا به شهرها و مناطق ساحلی کمک کند، تولید کشاورزی را ارتقا داده و …

Read More »

کاربردهای GIS – شماره 16

Use of GIS in Pacific Ocean Portal کاربرد GIS در پورتال اقیانوس آرام اقیانوس آرام بیش از 30 درصد از سطح زمین را در بر می‌گیرد و با داشتن دو برابر حجم آب نسبت به اقیانوس اطلس و بیشترین عمق آبی در سطح زمین، بیشترین حجم آب را روی زمین …

Read More »

کاربردهای GIS – شماره 15

Managing Data Geospatially Makes Pipeline Operator More Efficient شرکت Crestwood با کاربرد افزونه ArcGIS Pipeline Referencing مدیریت بهتری درباره خطوط لوله آب شهر تگزاس انجام می دهد. شرکت Crestwood Equity Partners LP یک اپراتور میانجی برای خطوط لوله‌ها در شهر تگزاس است که طیفی از خدمات از جمله ذخیره، انتقال، …

Read More »