331_معرفی نرم افزار

فایل های نصب UTM Coordinate Convertor

دانلود رایگان فایل های نصب UTM Coordinate Convertorنسخه 2.0 با نرم افزار UTM Coordinate Convertor می توان اعداد مختصات های مختلف جغرافیایی و تصویر شده را به یکدیگر تبدیل کرد. سادگی نصب، محیط کاربرپسند و دقت بالا از ویژگی های جالب این نرم افزار می باشد. ضمنا نمایش آنلاین نقاط …

بیشتر بخوانید »

فایل های نصب Terra Incognita

دانلود رایگان فایل های نصب Terra Incognitaنسخه 2.45 با نرم افزار Terra Incognita می توان تصاویر ماهواره ای را با کیفیت بالایی دانلود کرد. این نرم افزار با وجود قدرت تفکیک مکانی بالا دارای محیطی ساده می باشد که با آن می توان از انواع سرویس ها مثل Google Maps …

بیشتر بخوانید »

فایل های نصب Arc Hydro

دانلود رایگان فایل های نصب Arc Hydroنسخه 9.3 الی 10.8 معرفی مختصر : یکی از افزونه هایی که برای تحلیل های هیدرولوژی در نرم افزار ArcGIS می‌توان استفاده کرد، اکستنشن Arc Hydro است که امکانات بسیاری را در اختیار کاربران قرار می دهد. مدیران منابع آب از سیستم اطلاعات مکانی …

بیشتر بخوانید »

فایل های نصب Portable Basemap Server

دانلود رایگان فایل های نصب  Portable Basemap Serverنسخه v3.1 معرفی مختصر : با کمک نرم افزار Portable Basemap Server می توان به راحتی تصاویر Google earth را فراخوانی کرده و وارد نرم افزار ArcGIS نموده و عوارض مختلف را رقومی سازی ( Digitize ) کرد.   شرح حجم دانلود   …

بیشتر بخوانید »

فایل های نصب SAS Planet

دانلود رایگان فایل های نصب SAS Planet نسخه SAS Planet 181221 معرفی مختصر : از نرم افزار SAS Planet می توان به طور رایگان برای مشاهده و دانلود تصاویر ماهواره های مختلف با کیفیت بالا و به صورت زمین مرجع شده ( Georeference ) استفاده کرد. خروجی این سرویس در …

بیشتر بخوانید »