331_معرفی نرم افزار

فایل های نصب Portable Basemap Server

دانلود رایگان فایل های نصب  Portable Basemap Server نسخه v3.1 معرفی مختصر : با کمک نرم افزار Portable Basemap Server می توان به راحتی تصاویر Google earth را فراخوانی کرده و وارد نرم افزار ArcGIS نموده و عوارض مختلف را رقومی سازی ( Digitize ) کرد. شرح حجم دانلود در …

بیشتر بخوانید »

فایل های نصب SAS Planet

دانلود رایگان فایل های نصب SAS Planetنسخه SAS Planet 181221 معرفی مختصر : از نرم افزار SAS Planet می توان به طور رایگان برای مشاهده و دانلود تصاویر ماهواره های مختلف با کیفیت بالا و به صورت زمین مرجع شده ( Georeference ) استفاده کرد. خروجی این سرویس در نرم …

بیشتر بخوانید »

فایل های نصب Google Earth Pro

دانلود رایگان فایل های نصب Google Earth Proنسخه Google Earth Pro  7.3.3 معرفی مختصر : نرم افزار Google Earth برای دریافت و مشاهدهٔ اطلاعات جغرافیایی جهان قابل استفاده است. با Google Earth و در فضای مجازی می‌توان به همه جای زمین پرواز کرد و تصاویر ماهواره‌ای، نقشه‌ها، پستی و بلندی‌ها، و …

بیشتر بخوانید »

فایل های نصب Global Mapper

دانلود رایگان فایل های نصب Global Mapperنسخه Global Mapper 22.0 معرفی مختصر : نرم افزار Global Mapper در تحلیل های GIS قابل استفاده است و تعدادی از توانایی هایی آن عبارتند از: پشتیبانی از فرمت های گوناگون، دارای قابلیت تبدیل فرمت ها به یکدیگر، دارای توانایی برقراری ارتباط با دستگاه های …

بیشتر بخوانید »

فایل های نصب QGIS

دانلود رایگان فایل های نصب QGISنسخه QGIS 3.16 معرفی مختصر : نرم افزار QGIS یک برنامه OpenSource رایگان است که در تحلیل های GIS قابل استفاده است و توانایی هایی آن در برخی از زمینه ها مشابه ArcGIS است و حتی در برخی از زمینه ها از ArcGIS بهتر است ولی …

بیشتر بخوانید »