310_عکس آموزش GIS فارسی

عکس های آموزشی GIS

با کلیک روی عکس ها می توان آنها را با اندازه بزرگتر مشاهده کرد.                 عکس آموزشی شماره 37 نمایش پنجره نشانگر روند پردازش ابزارهای ArcGIS ——————– عکس آموزشی شماره 36 نمایش نوع سیستم مختصات و شماره Zone نقشه ها در ArcMap ——————– …

Read More »