343_یادداشت GIS

یادداشت های یک مدرس GIS

یادداشت های یک مدرس GIS قسمت 17 قسمت 17 … از آخرین یادداشت مدرس GIS حدود یک سال می گذرد ( زمزمه خدا را شکرِ بسیاری از مخاطبان ). در یک سال اخیر اتفاقات مختلفی رخ دادکه قطعا مهمترین آنها ماجرای کرونا یا به عبارت دقیق تر انتشار ویروس Covid-19 …

Read More »