Blog Archives

پرداخت یکباره هزینه دوره آفلاین ArcGIS مقدماتی دانشگاه تهران

صفحه پرداخت هزینه یکباره عنوان فیلمدوره غیرحضوری تعداد جلسه هزینه کل پرداخت هزینه آموزش ArcGIS 1 ( مقدماتی ) دانشگاه تهران 5 300 هزار تومان از پایین همین صفحه توجه : – در هنگام پرداخت هزینه بهتر است از فیلترشکن استفاده نشود. – بهتر است در هنگام پرداخت هزینه، به …

Read More »

ثبت نام در آزمون دوره آفلاین ArcGIS مقدماتی دانشگاه تهران

صفحه ثبت نام در آزمون عنوان دوره مرتبط با آزمون هزینه آزمون پرداخت هزینه آموزش ArcGIS 1 ( مقدماتی ) دانشگاه تهران 100 هزار تومان از پایین همین صفحه توجه : – در هنگام پرداخت هزینه بهتر است از فیلترشکن استفاده نشود. – بهتر است در هنگام پرداخت هزینه، به …

Read More »

پرداخت هزینه جلسه 5 دوره آفلاین ArcGIS مقدماتی دانشگاه تهران

صفحه پرداخت هزینه جلسه 5 عنوان فیلمدوره غیرحضوری شماره جلسه هزینه این جلسه پرداخت هزینه آموزش ArcGIS 1 ( مقدماتی ) دانشگاه تهران 5 90 هزار تومان از پایین همین صفحه توجه : – در هنگام پرداخت هزینه بهتر است از فیلترشکن استفاده نشود. – بهتر است در هنگام پرداخت …

Read More »

پرداخت هزینه جلسه 4 دوره آفلاین ArcGIS مقدماتی دانشگاه تهران

صفحه پرداخت هزینه جلسه 4 عنوان فیلمدوره غیرحضوری شماره جلسه هزینه این جلسه پرداخت هزینه آموزش ArcGIS 1 ( مقدماتی ) دانشگاه تهران 4 80 هزار تومان از پایین همین صفحه توجه : – در هنگام پرداخت هزینه بهتر است از فیلترشکن استفاده نشود. – بهتر است در هنگام پرداخت …

Read More »

پرداخت هزینه جلسه 3 دوره آفلاین ArcGIS مقدماتی دانشگاه تهران

صفحه پرداخت هزینه جلسه 3 عنوان فیلمدوره غیرحضوری شماره جلسه هزینه این جلسه پرداخت هزینه آموزش ArcGIS 1 ( مقدماتی ) دانشگاه تهران 3 70 هزار تومان از پایین همین صفحه توجه : – در هنگام پرداخت هزینه بهتر است از فیلترشکن استفاده نشود. – بهتر است در هنگام پرداخت …

Read More »