Blog Archives

پرداخت یکباره هزینه دوره آفلاین ArcGIS پیشرفته دانشگاه تهران

صفحه پرداخت هزینه یکباره عنوان فیلمدوره غیرحضوری تعداد جلسه هزینه کل پرداخت هزینه آموزش ArcGIS 2 ( پیشرفته ) دانشگاه تهران 5 300 هزار تومان از پایین همین صفحه توجه : – در هنگام پرداخت هزینه بهتر است از فیلترشکن استفاده نشود. – بهتر است در هنگام پرداخت هزینه، به …

Read More »

پرداخت هزینه جلسه 5 دوره آفلاین ArcGIS پیشرفته دانشگاه تهران

صفحه پرداخت هزینه جلسه 5 عنوان فیلمدوره غیرحضوری شماره جلسه هزینه این جلسه پرداخت هزینه آموزش ArcGIS 2 ( پیشرفته ) دانشگاه تهران 5 90 هزار تومان از پایین همین صفحه توجه : – در هنگام پرداخت هزینه بهتر است از فیلترشکن استفاده نشود. – بهتر است در هنگام پرداخت …

Read More »

پرداخت هزینه جلسه 4 دوره آفلاین ArcGIS پیشرفته دانشگاه تهران

صفحه پرداخت هزینه جلسه 4 عنوان فیلمدوره غیرحضوری شماره جلسه هزینه این جلسه پرداخت هزینه آموزش ArcGIS 2 ( پیشرفته ) دانشگاه تهران 4 80 هزار تومان از پایین همین صفحه توجه : – در هنگام پرداخت هزینه بهتر است از فیلترشکن استفاده نشود. – بهتر است در هنگام پرداخت …

Read More »

پرداخت هزینه جلسه 3 دوره آفلاین ArcGIS پیشرفته دانشگاه تهران

صفحه پرداخت هزینه جلسه 3 عنوان فیلمدوره غیرحضوری شماره جلسه هزینه این جلسه پرداخت هزینه آموزش ArcGIS 2 ( پیشرفته ) دانشگاه تهران 3 70 هزار تومان از پایین همین صفحه توجه : – در هنگام پرداخت هزینه بهتر است از فیلترشکن استفاده نشود. – بهتر است در هنگام پرداخت …

Read More »

پرداخت هزینه جلسه 2 دوره آفلاین ArcGIS پیشرفته دانشگاه تهران

صفحه پرداخت هزینه جلسه 2 اطلاعات کلی جلسه 2 عنوان فیلمدوره غیرحضوری شماره جلسه هزینه این جلسه پرداخت هزینه آموزش ArcGIS 2 ( پیشرفته ) دانشگاه تهران 2 60 هزار تومان از پایین همین صفحه توجه : – در هنگام پرداخت هزینه بهتر است از فیلترشکن استفاده نشود. – بهتر …

Read More »