Blog Archives

فیلم های دوره آموزش AutoCAD دوبعدی

تجربه لذت یادگیری ، در هر مکان ، در هر زمان فیلم های آموزشی دوره  AutoCAD دوبعدی مدرس : فراهانیدارای سابقه تدریس  دوره های متعدد ArcGISدر سازمان آموزش فنی و حرفه ای و سایر موسسه های آموزشی از طریق این فیلم های آموزشی ، مخاطبان با تعداد زیادی از ابزارهای …

Read More »

فیلم های دوره آموزش ArcGIS پیشرفته

تجربه لذت یادگیری ، در هر مکان ، در هر زمان فیلم های آموزشی دوره  ArcGISپیشرفته مدرس : فراهانیدارای سابقه تدریس  دوره های متعدد ArcGISدر سازمان آموزش فنی و حرفه ای و سایر موسسه های آموزشی از طریق این فیلم های آموزشی ، مخاطبان با تعداد زیادی از ابزارهای ArcGIS …

Read More »

فیلم های دوره آموزش ArcGIS مقدماتی

تجربه لذت یادگیری ، در هر مکان ، در هر زمان فیلم های آموزشی دوره  ArcGISمقدماتی مدرس : فراهانیدارای سابقه تدریس  دوره های متعدد ArcGISدر سازمان آموزش فنی و حرفه ای و سایر موسسه های آموزشی از طریق این فیلم های آموزشی ، مخاطبان با تعداد زیادی از ابزارهای ArcGIS …

Read More »

فیلمدوره ArcGIS_1 جلسه ۵ _ با تکلیف

اطلاعات جلسه ۵ عنوان فیلمدوره آموزش  ArcGIS 1 شماره جلسه ۵ نسخه جلسه با تکلیف و ارزیابی زمان فیلم های این جلسه ۴ ساعت و ۱۰ دقیقه حجم فیلم های این جلسه ۳۲۹ مگابایت هزینه این جلسه 120 هزار تومان توجه : – بعد از پرداخت هزینه از طریق لینک …

Read More »

فیلمدوره ArcGIS_1 جلسه ۵ _ بدون تکلیف

اطلاعات جلسه ۵ عنوان فیلمدوره آموزش  ArcGIS 1 شماره جلسه ۵ نسخه جلسه بدون تکلیف زمان فیلم های این جلسه ۴ ساعت و ۱۰ دقیقه حجم فیلم های این جلسه ۳۲۹ مگابایت هزینه این جلسه 100 هزار تومان توجه : – بعد از پرداخت هزینه از طریق لینک زیر ، …

Read More »