صفحه برنامه و پرداخت هزینه
دوره آفلاین

ArcGIS پیشرفته

 

برنامه دوره

 شروعپایانکلاس غیرحضوری رفع اشکال
جلسه 1سه شنبه 6 آبان
یکشنبه 11 آبان
دوشنبه 12 آبان ساعت 20 الی 21
جلسه 2سه شنبه 13 آبان
یکشنبه 18 آبان
دوشنبه 19 آبان ساعت 20 الی 21
جلسه 3سه شنبه 20 آبان
یکشنبه 25 آبان
دوشنبه 26 آبان ساعت 20 الی 21
جلسه 4سه شنبه 27 آبان
یکشنبه 2 آذر
دوشنبه 3 آبان ساعت 20 الی 21
جلسه 5سه شنبه 4 آذر
یکشنبه 9 آذر
دوشنبه 10 آذر ساعت 20 الی 21
آزمون  دوشنبه 17 آذر ساعت 18 الی 21

چند نکته
– پرداخت هزینه جلسات این دوره می تواند به دو صورت “یکباره” و “جلسه به جلسه” انجام شود.
– متاسفانه در هر دو روش امکان برگشت هزینه وجود ندارد.
– متاسفانه بعد از پرداخت ، امکان تغییر روش پرداخت وجود ندارد.
– در هر دو روش پرداخت می تواند از ابتدا تا انتهای دوره انجام شود ولی افرادی که قصد شرکت در آزمون پایان دوره و دریافت گواهینامه را دارند قاعدتا باید طبق برنامه دوره نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایند تا بتوانند در مهلت مقرر تکلیف هر جلسه را انجام دهند و به حدنصاب شرکت در آزمون برسند.

 پرداخت یکباره 
– میزان شهریه دوره در روش پرداخت یکباره، بدون احتساب هزینه آزمون مبلغ 300 هزار تومان است.
– بعد از پرداخت هزینه، یک رسید خرید برای شما ایمیل خواهد شد که در آن لینک دانلود 5 جلسه دوره موجود است.
– کارهای دوره طبق برنامه فوق انجام خواهد شد و پرداخت یکباره موجب تسریع انجام کارهای دوره نمی شود.
– شرکت در آزمون پایان دوره اختیاری است بنابراین هزینه آن در انتهای به صورت جداگانه پرداخت می شود.

  لینک ورود به صفحه پرداخت یکباره 

پرداخت جلسه به جلسه

– میزان شهریه دوره در روش پرداخت جلسه به جلسه بدون احتساب هزینه آزمون مجموعا مبلغ 350 هزار تومان است.
– بعد از پرداخت هزینه هر جلسه، یک رسید خرید برای شما ایمیل خواهد شد که در آن لینک ورود به آن جلسه موجود است.
– شرکت در آزمون پایان دوره اختیاری است بنابراین هزینه آن در انتهای به صورت جداگانه پرداخت می شود.

عنوانشهریهپرداخت هزینه از
جلسه 150 هزار تومان
 اینجا 
جلسه 260 هزار تومان اینجا 
جلسه 370 هزار تومان اینجا 
جلسه 480 هزار تومان اینجا 
جلسه 590 هزار تومان
اینجا
آزمون و گواهینامه ( اختیاری )
100 هزار تومان
فعال در پایان دوره