قالب وردپرس افزونه وردپرس

کارگاه آموزشی کاربرد نقشه های AutoCAD در GIS

« فرا جی آی اس » برگزار می کند

کارگاه آموزشی

کاربرد نقشه های  AutoCAD در GIS

مدرس : فراهانی
دارای سابقه تدریس دوره های متعدد آموزش  ArcGIS  و  AutoCAD
در سازمان فنی و حرفه ای و سایر موسسه های آموزشی

مشاهده اطلاعات بیشتر + ثبت نام از اینجا

———————————————–

اطلاعات آزمون ورودی دوره ENVI برادران

قابل توجه برادران متقاضی شرکت در

دوره جدید آموزش رایگان نرم افزار ENVI

همراه با ارائه مدرک سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

آزمون ورودی دوره

روز چهارشنبه  ۱۱ / ۲ / ۹۸ ساعت  ۹

مشاهده اطلاعات بیشتر آزمون ورودی از اینجا

 ——————————————————————–

اطلاعات آزمون ورودی دوره ENVI خواهران

قابل توجه خواهران متقاضی شرکت در

دوره جدید آموزش رایگان نرم افزار ENVI

همراه با ارائه مدرک سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

آزمون ورودی دوره

روز سه شنبه  ۱۰ / ۲ / ۹۸ ساعت  ۹

مشاهده اطلاعات بیشتر آزمون ورودی از اینجا

 ——————————————————————–

دوره های غیرحضوری ( با روشی جدید )

تجربه لذت یادگیری ، در هر زمان ، در هر مکان

در دوره های غیرحضوری ( فیلمدوره )

مشاهده اطلاعات بیشتر

فیلمدوره آموزش  ArcGIS 1   از اینجا

فیلمدوره آموزش ArcGIS 2   از اینجا

فیلمدوره آموزش  AutoCAD برای GIS   از اینجا

——————————————————————–

اطلاعات آزمون ورودی دوره GIS برادران

قابل توجه برادران متقاضی شرکت در

دوره جدید آموزش رایگان نرم افزار ArcGIS

همراه با ارائه مدرک سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

آزمون ورودی دوره

روز چهارشنبه  ۲۵ / ۱ / ۹۸ ساعت  ۹

مشاهده اطلاعات بیشتر آزمون ورودی از اینجا

——————————————————————–

اطلاعات آزمون ورودی دوره GIS خواهران

قابل توجه خواهران متقاضی شرکت در

دوره جدید آموزش رایگان نرم افزار ArcGIS

همراه با ارائه مدرک سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

آزمون ورودی دوره

روز شنبه  ۲۴ / ۱ / ۹۸ ساعت  ۹

مشاهده اطلاعات بیشتر آزمون ورودی از اینجا

 ——————————————————————–

برنامه دوره های غیرحضوری جدید

تجربه لذت یادگیری ، در هر زمان ، در هر مکان

در دوره های غیرحضوری ( فیلمدوره )

مشاهده اطلاعات بیشتر + پیش ثبت نام

در فیلمدوره آموزش  ArcGIS 1   از اینجا

در فیلمدوره آموزش ArcGIS 2   از اینجا

در فیلمدوره آموزش  AutoCAD برای GIS   از اینجا

——————————————————————–