Tag Archives: تحلیل سلسله مراتبی

معرفی مقاله مرتبط با GIS – شماره 14

مکان­ یابی نیروگاه بادی در استان قزوین با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، روش AHP و ادغام آن با منطق فازی مجتبی رعنایی، نغمه مرقبعی، مصطفی کشتکار چکیده محدودیت ذخایر انرژی در جهان و افزایش سطح مصرف انرژی، همواره بشر را برای جایگزین کردن منابع انرژی جدید به چالش …

Read More »

معرفی مقاله مرتبط با GIS – شماره 1

مکان یابی ایستگاه بازیافت پسماندهای جامد شهری در شهرستان کرج با استفاده از GIS به کمک فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و منطق فازی رضا پهلوان، محمود امید، اسداله اکرم، علی اکبر نظری سامانی چکیده مدیریت پسماندهای جامد به عنوان یکی از شاخص های مهم توسعه، در سطح کلان مطرح …

Read More »