بایگانی/آرشیو برچسب ها : تحلیل شبکه ای ANP

معرفی مقاله مرتبط با GIS – شماره 3

مکان‌یابی مراکز بیمارستانی با تکیه‌ بر مخاطرات طبیعی و با بهره‌ گیری از مدل تحلیل شبکه‌ای (ANP) نمونه موردی (منطقه پنج شهر تهران) عبدالحمید قنبران، فرهاد حسینعلی ، سید باقر حسینی،  پیمان بهرامی دوست چکیده مکان‌یابی کاربری‌های مهم شهری ازجمله تصمیمات تأثیرگذار در مقیاس فضاهای درمانی به شمار می رود …

بیشتر بخوانید »