Tag Archives: خطرسیلاب

معرفی مقاله مرتبط با GIS – شماره 5

شبیه سازی خطر سیلاب با استفاده از مدل اتومات سلولی بر پایه GIS سمیه خالقی، لیلا ملکانی چکیده اتومات سلولی ابزاری است برای مدل سازی و شبیه سازی فرایندهایی که در جهان واقعی رخ می دهد؛ این ابزارهمچنین در زمینه مدیریت بحران نیز کاربرد دارد. در این تحقیق از اتومات …

Read More »