Tag Archives: دفن زباله­ های شهری

معرفی مقاله مرتبط با GIS – شماره 10

  ارزیابی مکان‏‏‏‏‏‏ های بهینه برای دفن زباله‏‏ های شهری محسن پور خسروانی، زهرا پربار، بهنام مغانی رحیمی چکیده گسترش شهرها و افزایش جمعیت شهری در سال­های اخیر، موجب افزایش مصرف و درنتیجه افزایش تولید پسماند در مناطق شهری شده است. از طرفی مکان­ یابی نامناسب دفن این پسماندها مشکلات …

Read More »