بایگانی/آرشیو برچسب ها : شهر اهواز

معرفی مقاله مرتبط با GIS – شماره 17

مکان یابی هتل های شهر اهواز با استفاده از GIS و AHP محمدعلی فیروزی چکیده پژوهش حاضر با هدف کلی مکان یابی هتل های شهر اهواز و اهداف جزئی توزیع مناسب هتل ها در سطح شهر و کاهش بار ترافیکی ناشی از سفرهای غیرضروری صورت گرفته است که در این …

بیشتر بخوانید »