سبد خرید - 0 مورد

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

معرفی مقاله مرتبط با GIS – شماره 13

ارزیابی منطقه ای مخاطره سیل درمقیاس زیر حوضه  با استفاده از سنجش از دور و مدل منطق فازی سید محمد موسوی، شهرام روستائی، هاشم رستم زاده چکیده از جمله مهم­ترین…

معرفی مقاله مرتبط با GIS – شماره 2

مکانیابی اراضی مستعد کاشت درخت انجیر در استان فارس با استفاده از منطق‌ فازی با رویکرد GIS علی شمس الدینی ، حسن مهرزاد، ببراز کریمی چکیده کشـاورزی یکی از مهمترین…

معرفی مقاله مرتبط با GIS – شماره 1

مکان یابی ایستگاه بازیافت پسماندهای جامد شهری در شهرستان کرج با استفاده از GIS به کمک فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و منطق فازی رضا پهلوان، محمود امید، اسداله اکرم،…