Tag Archives: مکان یابی

معرفی مقاله مرتبط با GIS – شماره 14

مکان­ یابی نیروگاه بادی در استان قزوین با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، روش AHP و ادغام آن با منطق فازی مجتبی رعنایی، نغمه مرقبعی، مصطفی کشتکار چکیده محدودیت ذخایر انرژی در جهان و افزایش سطح مصرف انرژی، همواره بشر را برای جایگزین کردن منابع انرژی جدید به چالش …

Read More »

معرفی مقاله مرتبط با GIS – شماره 10

  ارزیابی مکان‏‏‏‏‏‏ های بهینه برای دفن زباله‏‏ های شهری محسن پور خسروانی، زهرا پربار، بهنام مغانی رحیمی چکیده گسترش شهرها و افزایش جمعیت شهری در سال­های اخیر، موجب افزایش مصرف و درنتیجه افزایش تولید پسماند در مناطق شهری شده است. از طرفی مکان­ یابی نامناسب دفن این پسماندها مشکلات …

Read More »

معرفی مقاله مرتبط با GIS – شماره 3

  مکان‌یابی مراکز بیمارستانی با تکیه‌ بر مخاطرات طبیعی و با بهره‌ گیری از مدل تحلیل شبکه‌ای (ANP) نمونه موردی (منطقه پنج شهر تهران) عبدالحمید قنبران، فرهاد حسینعلی ، سید باقر حسینی،  پیمان بهرامی دوست چکیده مکان‌یابی کاربری‌های مهم شهری ازجمله تصمیمات تأثیرگذار در مقیاس فضاهای درمانی به شمار می …

Read More »

معرفی مقاله مرتبط با GIS – شماره 2

مکانیابی اراضی مستعد کاشت درخت انجیر در استان فارس با استفاده از منطق‌ فازی با رویکرد GIS علی شمس الدینی ، حسن مهرزاد، ببراز کریمی چکیده کشـاورزی یکی از مهمترین بخش های اقتصادی کشـور است که هر محصول آن شرایط اقلیمی و محیطی خاصی را می طلبد، لذا اقلیم شناسان …

Read More »

معرفی مقاله مرتبط با GIS – شماره 1

مکان یابی ایستگاه بازیافت پسماندهای جامد شهری در شهرستان کرج با استفاده از GIS به کمک فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و منطق فازی رضا پهلوان، محمود امید، اسداله اکرم، علی اکبر نظری سامانی چکیده مدیریت پسماندهای جامد به عنوان یکی از شاخص های مهم توسعه، در سطح کلان مطرح …

Read More »