Tag Archives: همکاران فرا جی آی اس

کار پیشنهادی 990612

سلام وقت بخیراین صفحه برای ارائه توضیح کار پیشنهادی شماره 10 کانال همکاران faraGIS ( سطح ۱ ) ایجاد شده است.                                                           …

Read More »

کار پیشنهادی 9807261

  سلام وقت بخیر این صفحه برای ارائه توضیح کار پیشنهادی شماره 9 کانال همکاران faraGIS ایجاد شده است. 1 کد ۴ رقمی کار 1009 2 موضوع همکاری در انجام امور faraGIS 3 نوع همکاری غیرحضوری ( دور کاری ) 4 توضیح این همکاری در زمینه امورجانبی faraGIS است به …

Read More »

کار پیشنهادی 9805281

  سلام وقت بخیر این صفحه برای ارائه توضیح کار پیشنهادی شماره 8 کانال همکاران faraGIS ایجاد شده است. 1 کد ۴ رقمی کار 1008 2 موضوع همکاری در انجام امور faraGIS 3 نوع همکاری حضوری و پاره وقت 4 توضیح این همکاری در زمینه امورجانبی faraGIS است به عبارت …

Read More »

کار پیشنهادی 9805261

سلام وقت بخیر این صفحه برای ارائه توضیح کار پیشنهادی شماره 7 کانال همکاران faraGIS ( سطح ۱ ) ایجاد شده است. نکته : در رایانه با فشردن دکمه ctrl و چرخش غلتک ماوس می توان اندازه نمایش این صفحه را تغییر داد و با فشردن همزمان دکمه ctrl و …

Read More »

کار پیشنهادی ۹۸۰۲۲۹۱

سلام وقت بخیر این صفحه برای ارائه توضیح کار پیشنهادی شماره ۶ کانال همکاران faraGIS ( سطح ۱ ) ایجاد شده است. نکته : در رایانه با فشردن دکمه ctrl و چرخش غلتک ماوس می توان اندازه نمایش این صفحه را تغییر داد و با فشردن همزمان دکمه ctrl و …

Read More »