Tag Archives: GIS

معرفی مقاله مرتبط با GIS – شماره 14

مکان­ یابی نیروگاه بادی در استان قزوین با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، روش AHP و ادغام آن با منطق فازی مجتبی رعنایی، نغمه مرقبعی، مصطفی کشتکار چکیده محدودیت ذخایر انرژی در جهان و افزایش سطح مصرف انرژی، همواره بشر را برای جایگزین کردن منابع انرژی جدید به چالش …

Read More »

معرفی کتاب های GIS فارسی

در این صفحه به مرور کتاب های فارسی مرتبط با GIS معرفی خواهند شد. کتاب شماره  33کاربرد سیستم اطلاعات مکانی (GIS) و سنجش از دور (RS) در مطالعات هیدرولوژیکیمشاهده مشخصات ازاینجا ——————– کتاب شماره  32آموزش کاربردی ArcGIS مشاهده مشخصات ازاینجا ——————– کتاب شماره  31مدیریت پایگاه داده اطلاعاتی در GISمبانی و …

Read More »