Tag Archives: Teh_fc ArcGIS_1

ثبت نام در آزمون دوره آفلاین ArcGIS مقدماتی دانشگاه تهران

زمان آزمون روز تاریخ ساعت مهلت ثبت نام دوشنبه 17 آذر 99 17 تا پایان شنبه 15 آذر لطفا حتما همه موارد با دقت مطالعه شود. لینک ورود به “صفحه اختصاصی برگزاری آزمون” یک روز قبل از آزمون از طریق ایمیل ارسال خواهد شد. آزمون در دو بخش تئوری و …

Read More »