آدرس مرکز اداری آزمون های فنی و حرفه ای استان تهران
( شماره ۵ – شهید مروتی )
تهران – میدان بهمن – بزرگراه شهید تندگویان –
شرق بوستان ولایت –  جنب بیمارستان امیرالمومنین – روبروی پارک سردار جنگل