کتاب مدیریت پایگاه داده اطلاعاتی در GIS

نام کتاب:
مدیریت پایگاه داده اطلاعاتی در GIS (
مبانی و کاربرد)

نویسندگان: جعفر جعفرزاده، سید محمد حسنی تبار
ناشر: انتشارات ناقوس
سال انتشار: 1395
نوبت چاپ: اول
تعداد صفحات: 167 صفحه
قیمت چاپ اول : 14000 تومان


متاسفانه امکان خرید کتاب از این سایت فراهم نیست

لازم به ذکر است که ضمن ارج نهادن به زحمات مولفان، مترجمان و گرداوردگان کتاب ها،  آثار معرفی شده در این سایت به معنای تایید کامل آنها و ارزش گذاری محتوایی نیست و فقط برای معرفی و سهولت در انتخاب از سوی کاربران و علاقه مندان درج شده است.

درباره این کتاب :

پایگاه داده را می توان یکی از انواع سامانه های ذخیره و بازیابی اطلاعات محسوب کرد. در این نوع سامانه ها به کاربر اجازه داده می شود داده های موردنظر خود را ذخیره نموده و ضمن انجام پردازش بر روی آنها، عملیات بازیابی، یعنی استفاده از اطلاعات ذخیره شده را انجام دهد. مهمترین خصیصه سامانه های مدیریت پایگاه داده ها، مستقل شدن برنامه های کاربردی از جنبه ها و خصوصیات محیط فیزیکی ذخیره سازی است. بنابراین داشتن کتابی که در عین سادگی بیان و روانی گفتار و عدم اطاله کلام بتواند دانشجویان و فراگیران این رشته ها را با مفهوم پایگاه داده و مدیریت بانک اطلاعاتی در این رشته ها تا جایی که امکان داشته باشد آشنا کرده و اندکی از دغدغه آشنایی فراگیران این علم با پشت صحنه یک نقشه که همان بانک اطلاعاتی آن بوده، کاسته و گامی هر چند کوچک در جهت اعتلای این علم در کشور برداشته باشد،لازم و ضروری است.
این کتاب شامل پنج فصل مهم و کاربردی بوده که در هر فصل به طور مفصل سعی شده است مطالب با رعایت نهایت خلاصه بودن، بتواند مطالب را کامل و جامع در بر داشته باشد تا دانشجویان و فراگیران عزیز بتوانند به راحتی با مفهوم پایگاه داده و ایجاد و گسترش آن آشنا شوند. در سه فصل اول کتاب به معرفی و تاریخچه و همچنین ساختار و مفهوم پایگاه داده و مدیریت پایگاه داده و نیز سامانه اطلاعات جغرافیایی و ارتباط آن با پایگاه داده پرداخته شده است. در فصل چهارم به معرفی و نحوه ایجاد پایگاه داده اطلاعاتی در نرم افزار Access پرداخته شده است. در نهایت در فصل پنجم به معرفی و نحوه ایجاد پایگاه داده در ArcCatalog پرداخته شده است.

فهرست مطالب

فصل اول: تاریخچه و تعریف پایگاه داده
مقدمه

پایگاه داده های پیمایشی
پایگاه داده های رابطه ای
پایگاه داده های چند بعدی
پایگاه داده های شی
ویژگی های سامانه مدیریت پایگاه داده ها
تاریخچه پایگاه داده و مدیریت آن
پایگاه داده
ذخیره و بازیابی اطلاعات
داده
اطلاع
دانش
تعریف پایگاه داده
جدول
رکورد
فیلد
اجزای پایگاه داده
داده ها
سخت افزار
نرم افزار
کاربر
مزایای پایگاه داده
مدل پایگاه داده
مدل سلسله مراتبی
مدل شبکه ای
مدل رابطه ای
مدل تخت
مدل شی گرا
سامانه مدیریت پایگاه داده
رده بندی سامانه مدیریت پایگاه داده
از نظر مدل داده ای
از نظر محیط سخت افزار
از نظر رده بندی رایانه
از نظر محیط سیستم عامل
از نظر نوع معماری سامانه پایگاه داده ها
کاتالوگ سامانه و دیکشنری داده ها (متا داده ها)
پارامترهای شناخت سامانه مدیریت پایگاه داده DBMS
برنامه نویسی پایگاه داده
طراحی پایگاه داده

فصل دوم: سامانه مدیریت پایگاه داده اطلاعاتی DBMS
مقدمه

پایگاه داده ها (بانک های اطلاعاتی)
مراحل کلی کار در مشی فایلینگ
معایب مشی قایلینگ
آشنایی با سامانه مدیریت پایگاه داده یا DBMS
سامانه مدیریت پایگاه داده ها DBMS
تعریف پایگاه داده ها
مراحل کلی کار در مشی پایگاهی
مزایای استفاده از بانک اطلاعاتی
عناصر محیط پایگاه داده ها
رده بندی سامانه های DBMS
مدل رابطه ای
تناظر بین مفاهیم رابطه ای و مفاهیم جدولی
ویژگی های رابطه
اجزای DBMS از نمای بیرونی
اجزای DBMS از نمای درونی
مدیر پایگاه داده ها
شرایط استفاده از پایگاه داده ها
کاربردهای جدید پایگاه داده ها

فصل سوم: سامانه اطلاعات جغرافیایی و پایگاه داده اطلاعاتی
سامانه اطلاعات جغرافیایی

لزوم استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی
تاریخچه سامانه اطلاعات جغرافیایی
GIS چیست؟
مولفه های اصلی GIS
ورودی داده ها
مدیریت داده ها  Data Management
تجزیه و تحلیل و کار با داده ها
خروجی داده ها( Data out Put)
نقشه
پایگاه داده
عناصر اصلی تشکیل دهنده سامانه های اطلاعات جغرافیایی
وظایف اصلی یک سامانه اطلاعات جغرافیایی
ورود اطلاعات
ویرایش اطلاعات
مدیریت اطلاعات
پرسش، پاسخ و تجزیه و تحلیل اطلاعات
ابزار نمایش کارتوگرافی اطلاعات
کاربردها و توانایی های سامانه های اطلاعات جغرافیایی
دلایل استفاده از GIS
کاربردهای GIS
مفاهیم طراحی پایگاه داده مکانی
پایگاه داده مکانی تک کاربره و چند کاربره
قابلیت نسخه برداری در پایگاه داده مکانی ESRI
پایگاه داده و GIS
مراحل مدلسازی داده های GIS
ماهیت بانک های اطلاعاتی در GIS
فرآیندهای اصلی در طراحی پایگاه های اطلاعاتی GIS
ساختار عناصر انسانی در GIS
راهبران نظام GIS
سازمان متخصصان
مراحل ایجاد سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS
شناسایی و تحلیل نیازمندی ها (نیازسنجی)
انتخاب و تهیه نرم افزار
انتخاب و تهیه سخت افزار
طراحی پایگاه داده
جمع آوری داده های مکانی و توصیفی
آماده سازی داده ها و ورود به پایگاه داده
نصب و راه اندازی و ورود داده ها به پایگاه داده
آموزش و پشتیبانی
فن آوری های مرتبط با GIS
سامانه های تولید نقشه رقومى (CAD)
سنجش از راه دور (Remote Sensing)
سامانه های مدیریت پایگاه داده (DBMS)
نرم افزارها
نرم افزار ArcGIS

فصل چهارم: ایجاد پایگاه داده در محیط اکسس
مقدمه

تعریف کلی از اکسس Access
Table(جدول)
Query
Fom
Report
Macro
Modules
تکنیک های کار در اکسس
تعریف داده
تعریفField
تعریف Record
تعریف پایگاه داده ای ارتباطی
ایجاد پایگاه های رابطه ای Database
طراحی جدول Table
قواعد نامگذاری فیلدها
آشنایی با خصوصیات فیلد ها در محیط طراحی
انواع عملگرها
عملگرهای مقایسه ای
عملگرهای منطقی
منوی  Format
طریقه وارد کردن داده ها روی رکورد
طریقه حذف رکوردها
اضافه کردن رکورد به جدول
آشنایی با طراحی Query
تعریف Query
انتخابه عنوان جدول و استفاده از Drag & Drop
طرز ایجاد رابطه Relationship
نکات ایجاد ارتباط در ارتباط یک به چند
نکات ایجاد ارتباط در ارتباط یک به یک
ورود به اکسس
سربرگ CREATE
ایجاد رابطه Relationships
پرسش گری Query
نحوه خروجی گرفتن و ذخیره اطلاعات (Save)
خروجی گرفتن از اطلاعات برای نرم افزار ArcGis

فصل پنجم: ایجاد پایگاه داده در ArcCatalog
مقدمه

مدل های ذخیره داده ها و اطلاعات مکانی و توصیفی در محیط GIS
Shapefile
انواع عوارض ترسیمی در فرمت Shapefile
Geodatabase
Coverage
TIN
مدل رستری (پیکسلی)
برخی از انواع داده های رستری
داده ها به چند صورت رستری میشوند
مدل مخصوص داده های کیفی در جداول توصیفی
 ورود به محیط نرم افزار ArcCatalog
Connect to folder
Search
نوار ابزار Standard
 Up One level
Connect to folder
Disconnect from folder
Delete paste Copy
Large icon
List
Details
Thumbnails
Launch to arc map
Catalog tree window
Search window
Are Toolbox
Python
Model builder
نوار ابزار Geography
ویرایش Metadata
اضافه کردن فیلد

منابع

مطالب مرتبط