• به فارسی
  • حداکثر حجم قابل قبول 100MB
    انواع فایل های مجاز : zip.

توجه :
– فقط فرمت zip قابل ارسال می باشد. ( عکس زیر راهنمای تبدیل به فرمت zip )
– حتما فرمت نام فایل، مشابه Akbari_exam باشد.