ایجاد Logarithmic Legends در ArcMap

ایجاد Logarithmic Legends در ArcMap

  آموزش گام به گام  
ایجاد راهنمای ( Legend ) لگاریتمی در ArcMap

ایجاد راهنمای ( Legend ) ساده و استاندارد از مقادیر مجموعه داده‌هایی که توزیع‌های غیرخطی دارند، آسان نیست. موضوع این آموزش راهی سریع و آسان برای ساختن این Legendها در ArcMap است.

در علوم طبیعی، ایمنی عمومی، جمعیت‌شناسی و بسیاری زمینه‌های دیگر، داده‌ها ممکن است براساس مقادیر غیرخطی توزیع شده باشند. در این توزیع‌ها، بسیاری از نمونه‌ها مقادیر کم تا متوسط را نشان می‌دهند، در حالی که برخی از نمونه‌ها مقادیر پرت بسیار بالایی را نشان می‌دهند. داده‌های ژئوشیمی ​معمولاً این توزیع نمایی را نشان می‌دهند.

با شروع یک سری ضرب اعشاری با چندرقم اعشار ۱، ۲، یا ۵ و ساخت دنباله اعشاری افزایشی با استفاده از این فواصل، یک تقسیم لگاریتمی مضرب یک سوم، بین هر فاصله دهدهی اصلی لگاریتم ۱۰ را به دقت تقریب بزنین (‏به عنوان مثال، ۱، ۱۰، ۱۰۰ …)‏. جدول پایین این توزیع را نشان می‌دهد. Legendهایی که با استفاده از این شکست‌های تقریبی لگاریتمی ایجاد شده‌اند، به راحتی قابل تکرار و قابل‌استفاده مجدد هستند.

این آموزش نشان می‌دهد که چگونه این Legendها را به سرعت ایجاد کنیم. همچنین بر یافتن و بررسی داده‌ها و بازدید مجدد از ابزارهای مفید از جمله Symbol Levels و Graphs تاکید می‌کند. ​

شروع کار

1. داده‌ها را از این قسمت دانلود کنید. (حجم: 2.72 مگابایت)

2. داده‌ها را استخراج کنید.

3. برنامه ArcCatalog را باز کنید و dataset را بررسی کنید.

(اگر برنامه ArcMap را ندارید، می‌توانید آخرین نسخه را از این صفحه دریافت کنید.)

در این آموزش، از مجموعه داده‌های Battle Mountain در Nevada استفاده می‌شود. Geochemistry.gdb شامل داده‌های soil ،rock و stream sedimen است.

4.  Soil_Points feature class بررسی کنید.

5. attribute table را باز کنید و پنج عنصر AU_PPB, AG_PPM, AS_PPM, SB_PPM و  HG_PPB را بررسی کنید.

دقت کنید  که عناصر براساس قسمت در میلیارد (‏ppb)‏ و یا قسمت در میلیون (‏ppm)‏ قرار دارند و واحد مورد استفاده در عنوان فیلد مشخص شده است.

6. داده‌ها را مرتب کنید و مقادیر حداقل و حداکثر برای بیش از ۲۰۰۰۰ عنصر را بررسی کنید.

نقشه اصلی Battle Mountain 

1. برنامه ArcCatalog را ببندید و برنامه ArcMap را باز کنید.

2. از پوشه Battle_Mountain07 پرونده Battle_Mountain07.mxd را باز کنید.

3. محدوده پروژه با مقیاس 1:150000 را بررسی کنید.

همه لایه‌های TOC به جز لایه رستری opographic hillshade قابل نمایش هستند،

4. در منوی متنی ArcMap، روی File کلیک کرده و Map Document Properties را انتخاب کنید.

5. در پنجره باز شده،‌ قسمت Default Geodatabase را به Battle_Mountain07\GDBFiles\Geochemistry.gdb\ آدرس دهی کنید.

6. در همان پنجره قسمت  pathnames را فعال کنید تا بروز رسانی و تغییرات پروژه ذخیره شود.

7. از layout view به data view تغییر وضعیت دهید. توجه کنید که مقیاس 1:150000 نیست.

8. در پنجره TOC روی اسم data frame راست کلیک کنید و Properties را انتخاب کنید.

9. از زبانه General قسمت Label Engine گزینه Maplex Label Engine را انتخاب کنید.

دقت کنید که UTM) Zone 11N) دیتوم (North American Datum 1983 (NAD 83 و واحد متر است.

بارگیری، جایگزینی و گروه‌بندی Soil Geochemistry Points

1. از منوی File روی گزینه Add Data کلیک کرده، و  Battle_Mountain07\GDBFiles\Geochemistry.gdb\ را باز کنید.

 در پنجره Catalog پایگاه داده Geochemistry.gdb به عنوان Home geodatabase تنظیم شده است.

2. Soil_Points را انتخاب و Add کنید. پس از بارگیری، attribute table را باز کنید و فیلدهای پنج عنصر را بررسی و در نهایت ببندید.

3. ​پنج کپی از Soil_Points برای هر عنصر بسازید. در TOC روی Soil_Points کلیک راست و Copy را انتخاب کنید. لایه‌ها را انتخاب و راست کلیک و (Paste Layer(s را انتخاب کنید.

(Paste Layer(s را تکرار کنید تا سه کپی دیگر از لایه تهیه کنید. در مجموع پنج کپی از Soil_Points در TOC ساخته می‌شود.

4. پنج لایه را انتخاب و راست کلیک و Group را انتخاب کنید و نام گروه را به Soil Geochemistry Group تغییر دهید.

5. در گروه Soil Geochemistry Group نام هر عنصر را تغییر دهید تا عناصر جداگانه را نشان دهد، با Au ppb شروع کنید.

فراموش نکنید که واحدها را در نام وارد کنید. نام بقیه لایه‌ها را به Ag ppm, As ppm, Sb ppm و Hg ppb تغییر دهید. پروژه را Save کنید.

6. برای لایه Au ppb جدول attribute table را باز کنید و روی هر عنصر راست کلیک کنید و Statistics را انتخاب کنید تا نمودار مقادیر نمایش داده شود.

7. روی هر عنصر جدول راست کلیک و Properties را انتخاب کنید. 

دقت کنید واحد و نوع عناصر متفاوت‌اند. Au, As, Sb و Hg داده‌هایی از نوع long integer و Ag از نوع double precision هستند.

Au و Hg براساس ppb و Au, As و Sb براساس ppm اندازه گیری شده‌اند.

ایجاد Legend برای طلا

1. از پنجره TOC،‌ با کلیک راست روی Au ppb گزینه Properties را انتخاب کنید. از زبانه Symbology مقادیر Quantities > Graduated colors legend را مشخص کنید.

بخش Fields قسمت Value را AU_PPB تنظیم کنید. 

بخش Classification قسمت classes را به 9 تغییر دهید.

با کلیک راست روی Color Ramp و برداشتن گزینه Graphic View، از گرافیک به متن تغییر می‌کند.

2. روی دکمه Classify کلیک کنید،‌ در پنجره Classification بخش Break Values اولین مقدار را به 5 تغییر دهید.

بقیه مقادیر را با 10, 20, 50, 100, 200, 500 و 1000 جایگزین کنید. (بعد از تایپ هر مقدار،‌با استفاده از کلید پایین مکان نما به خط بعدی بروید. اگر مقداری را اشتباه وارد کردید،‌به طور دستی اصلاح کنید.)

3. مقدار نهایی را  99999  جایگزین کنید که همه مقادیر Au شامل شود.

حداکثر مقدار برای dataset برابر با 43,574. با اعمال حد بالا 99999  احتمال دارد برای datasetهای دیگر مقادیر بین 0 و 99,999 ppb اعمال شود.

4. برای مشاهده بازه‌های لگاریتمی جدید، با ماوس مستطیلی کوچک در امتداد محور y طبقه بندی بکشید که از زیر 1 شروع و به سمت راست امتداد می‌یابد. به هنگام ترسیم مجدد نمودار را نگاه کنید. 

5. انتخاب تا جایی ادامه که مقادیر براکت بین 0 و 500 باشد. مشاهده کنید که با حرکت به سمت راست بازه، مقادیر ‏به صورت نمایی افزایش می‌یابند.

6. نمودار پس زمینه را بررسی کنید که در هر سطر چند تا records وجود دارد.

به دلخواه بزرگنمایی کنید. روی OK کلیک تا پنجره Classification را ببندید.

7. در زبانه Symbology برچسب طبقه بندی را به برچسب مناسب تر که واحدها را دربردارند، تغییر دهید. مثال برای محدوده 10-6 برچسب گذاری را از 5 to 10 ppb تغییر دهید.

برای Au, As, Sb و Hg که مقادیر integer هستند، مقادیر (6 تا 10) یا محدوده داده (5 تا 10 بدون در نظر گرفتن 5) .

برای Ag که مقدار double precision است، از محدوده داده استفاده کنید.

مقدار نهایی طبقه بندی بیش از 1,000 ppb برچسب گذاری کنید. 

8. OK را انتخاب کنید و legend را بررسی کنید.

پروژه را Save کنید.

بررسی داده‌ها در نمودار پراکندگی

1. از منوی استاندارد View > Graphs > Create Graphs را انتخاب کنید.

2. در پنجره Create Graphs Wizard قسمت Graph type به Scatter Plot تنظیم کنید.

از قسمت Y field مقدار AU_PPB، برای (X field (optional هم مقدار AU_PPB از منوی کشویی انتخاب کنید. نتایج موقت نمایش داده می‌شود. بقیه fieldها را تغییر ندهید. بر روی Next کلیک کنید.

3. در بخش Axis Properties برای y-axis حالت Logarithmic را فعال کنید. توزیع لگاریتمی را بررس و تایید کنید. به فاصله نه رنگ طیفی از قرمز تا بنفش توجه کنید.

4. در نمودار، محور y نشانگر نمودار لگاریتمی داده‌های Au در مقایسه با محور x خطی. تنها چند مقدار بسیار بالا و تعداد زیادی مقادیر پایین وجود دارد. 

5. برای تکمیل نمودار روی Finish کلیک کنید.

6. می‌توانید نمودار را ببندید و برای نمایش مجدد و یا اصلاح از View> Graphs> Graph Manager استفاده کنید. 43,574 ppb نشان دهنده 1،400 اونس طلا به ازای هر تن ماده است. این برای نمونه خاک کاملاً زیاد است. شاید یک ذره کوچک طلا در یک جریان جمع شده باشد. باید این نکته را دوباره مرور کنیم! به هر حال، پروژه را save کنید. می‌توانید نمودارهای مشابهی برای Au ، As ، Sb و Hg ایجاد کنید.

ساخت طرح ترکیبی از رنگ و اندازه

1. روی Au ppb دوبار کلیک کنید تا symbology باز شود. در شبکه زیر بخش Color Ramp روی عنوان برچسب Symbol چپ کلیک کنید و Properties for All Symbols را انتخاب کنید.

2. پنجره Symbol Selector باز می‌شود. از کادر search استفاده کنید تا همه symbology به Circle 1 (زیرمجموعه Esri) با size 15 و رنگ پیش فرض تنظیم شود.

3. color ramp زرد تا قرمز تنظیم کنید.

4. اندازه symbol دستی تنظیم کنید. با دوبار کلیک روی نماد برای 5 ppb or less  و size 7 این تنظیم انجام می‌شود. با افزایش 1 واحد size نمادها تغییر دهید. (برای مثال  5 to 10 ppb به اندازه 8، 10 to 20 ppb به اندازه 9)

5. از زبانه Symbology روی Advanced کلیک و Symbol Levels را انتخاب کنید. تیک …Draw this layer و Switch to Advanced View را فعال کنید.

6. ترتیب نمایش 1 تا 5 به ppb or Less و مقدار 9 برای Over 1,000 ppb تنظیم کنید. روی OK کلیک کنید تا بروزرسانی انجام شود.

7. Bookmark Old Rattler 1:25,000 را انتخاب کنید،‌ تغییرات را بررسی و سپس پروژه را save کنید.

8. مقادیر بالای gold با دایره قرمز بزرگ در انتهای لیست قرار دارد. 

نمادگذاری سایر عناصر

برای Ag, As, Sb و Hg همین جریان کاری که برای Au استفاده کردید،‌به کار ببرید تا Logarithmic Legends را ایجاد کنید. از مقادیر جدول زیر استفاده کنید. همه علائم شامل 9 بازه ولی مقادیر ابتدایی و انتهایی متفاوت‌ اند. 

مقادیر به دست آمده را با مقادیر جدول زیر مقایسه کنید.

ذخیره Logarithmic Legends به عنوان لایه 

از آنجا که تمام لایه‌های این عناصر به یک گروه اضافه شده‌اند و در TOC یکی هستند، می توان به عنوان یک لایه برای کل گروه ذخیره شوند. symbology برای هر عنصر می‌تواند به عنوان یک لایه جداگانه ذخیره شود. هر لایه را در مسیر Battle_Mountain07 \ GDBFiles  ذخیره کنید. 

افزودن لایه‌های Soil Geochemistry به Legend

1. به نمای layout view بروید. روی legend کلیک راست کنید و Properties را انتخاب کنید.

2. در زبانه General، هر پنج عنصر که در لایه‌های نقشه اند، انتخاب کنید و در Legend کپی کنید.

3. به زبانه Items بروید و از زبانه General برای تنظیم font لایه‌ها استفاده کنید. Name Symbol و Layer Symbol به Arial 11 و رنگ black تنظیم کنید.

4. Legend Properties ببندید و هر لایه را به صورت جداگانه turn on کنید و بررسی کنید. 

در پایان کار را save کنید.

مشاهده آموزش‌های دیگر