تازه های GIS – شماره ۱۲

Estimate materials for a sandbag wall using ArcGIS Arcade

تخمین مصالح دیوار کیسه‌ای شنی با استفاده از ArcGIS Arcade

سیل می تواند نیرویی مخرب و پویا تقریباً در همه جای جهان باشد. اغلب موانع موقت برای منحرف کردن آب و محافظت از مردم و سازه ها از آسیب بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. دیوارهای ماسه ‌ای تقریباً در هر مکانی راهی برای ساخت موانع با مصالح نسبتاً کمی پیشنهاد می‌گردد.

برای محاسبه مصالح مورد نیاز برای ساخت دیواری که برای محافظت کافی نیاز است از Collector ArcGIS و ArcGIS Arcade استفاده کنید. و شما خواهید دانست که چه تعداد کیسه شن، چه مقدار ماسه و چه مقدار لایه ورقه پلی اتیلن (در کجا مورد نیاز است.)

محل مناسب برای دیوار کیسه‌ای شنی

تعیین محل دیوار کیسه‌ای شنی معمولاً در این زمینه به بهترین نحو ارزیابی می‌شود. موقعیت محلی، ترکیب خاک و سایر عوامل می‌تواند در ایجاد دیوار کیسه ای شنی برای بیشترین تاثیر موثر باشد. با استفاده از Collector ، کارگران میدانی می‌توانند با قدم زدن در محل مورد نظر و جمع آوری یک ویژگی خط با استفاده از GPS، مکان‌های مختلفی را ارزیابی کرده و جایی را که می‌خواهند دیوار کیسه‌ای شنی قرار دهند، انتخاب کنند. علاوه بر این، آن‌ها می‌توانند اطلاعات دیگری در مورد دیوار پیشنهادی از جمله ارتفاع مورد نظر دیوار و نوع ساخت آن را دریابند.

تخمین مصالح

زمانی که محل دیوار کیسه‌ای شنی به همراه ارتفاع دیوار مورد نظر تعریف می‌شود، می‌توان مصالح لازم را محاسبه کنیم. ما از اطلاعات زیر که در Collector جمع آوری شده استفاده خواهیم کرد:
طول دیوار مورد نظر، ارتفاع دیوار مورد نظر، نوع دیوار

دو نوع اساسی ازدیوارهای کیسه‌ای شنی وجود دارد: یک ردیف یک تخته‌ای از کیسه‌های شنی یا دیواره‌ای ضربدری به نام یک سد. بر اساس نوع دیوار، مقادیر متفاوتی از مصالح برای ساخت دیوار با همان اندازه مورد نیاز است. ما باید دو عبارت Arcade مختلف داشته باشیم که برای محاسبه مصالح براساس نوع دیوار مورد استفاده قرار گیرند.

تخمین مصالح برای یک دیوار انباشته منفرد

ابتدا باید با استفاده ازعبارت Arcade زیر تعداد کیسه‌های شنی را تعیین کنیم.

وقتی تعداد کیسه های شنی مورد نیاز برای دیوار انباشته منفرد خود را به دست آوریم ، مقدار شن مورد نیاز برای پر کردن کیسه‌های شنی را محاسبه می‌کنیم. برای این منظور، کیسه‌های شنی فقط در حدود ۲/۱ کامل پر شده‌آند. می‌توانیم از عبارت Arcade زیر برای تعیین مقدار ماسه استفاده کنیم.

تخمین مصالح برای دیواره سد

دیواره‌های کیسه‌ای شنی سد مصالح قابل توجه بیشتری برای ساخت نیاز دارد. برای تخمین تعداد کیسه‌های شنی مورد نیاز برای ساخت این نوع دیوار کیسه‌ای شنی، به فرمول دیگری نیاز خواهیم داشت.

دیوار استاندارد سد توصیه می‌شود که 1.5 برابر پهن‌تر از ارتفاع دیوار مورد نظر باشد. در مورد این موقعیت، ما می‌خواهیم یک دیواربا ارتفاع 3 فوت داشته باشیم ، بنابراین عرض ما 4.5 فوت است. با استفاده از طول و عرض دیوار سد، می‌توانیم از عبارت Arcade زیر برای محاسبه تعداد کیسه‌های شنی استفاده کنیم.

ما می توانیم محاسبه مورد استفاده برای دیوار سد منفرد را که بالاتر از مقدار شن مورد نیاز است تطبیق دهیم.

علاوه بر این، پوشش‌های پلاستیکی اغلب برای پوشاندن دیوار سد، محافظت از آن در برابر جریان موج یا جریان جاری استفاده می‌شود. می‌توان مقدار ورق مورد نیاز برای پوشش آبی در بخشی از نمای دیوار را تخمین زد.

قرار دادن همه( فرمول‌ها) کنار هم

اکنون که می توانیم کیسه‌های شنی و شن مورد نیاز انواع دیواره‌های کیسه‌ای شنی خود را محاسبه کنیم، بیایید این‌ها را در یک عبارت Arcade منفرد ترکیب کنیم و از نوع دیواره خود استفاده کنیم تا مشخص شود کدام محاسبه برای کیسه‌های شنی استفاده می‌شود.

ما همچنین می‌خواهیم عبارت ورق پلی اتیلن خود را بهبود بخشیم تا فقط این ماده برای دیواره سد‌ محاسبه شود.

اکنون که عبارات Arcade را در خود جای داده ایم، آن ها را به pop-up خود اضافه خواهیم کرد تا بتوانیم مصالح لازم برای هر دیوار کیسه‌ای شنی را ببینیم.

بیایید یک دیوار سد پیشنهادی جدید را در Collector محاسبه کنیم.

پس از ارسال دیوار جدید کیسه‌ای شنی، عبارات Arcade بلافاصله در Collector پردازش می‌شود، بنابراین محاسبات مصالح حتی در هنگام کار در مناطقی که به اینترنت متصل نباشد، امکان پذیر است.

مشاهده متن کامل انگلیسی از اینجا

خلاصه فارسی از : سمیرا دالاور

کد مطلب : 98102101

مشاهده تازه‌های دیگر