تازه های GIS – شماره ۲۴

Preserving Voter Rights with the Help of GIS

حفظ حقوق رای دهنده با کمک GIS

 در آمریکا و در سال 2018 زمان رای گیری،  قانونی وضع شد که به موجب آن باید تمامی رای دهندگان آدرس هایی از خود بدهند تا بتوانند رای دهند اما در امریکا ساکنانی وجود دارند که در زمین‌هایی زندگی می‌کنند که آدرسی ندارند مثل استندینگ راک، کوه لاک پشت و روح دریاچه در شمال داکوتا.
اما این مردم در زمان رای دادن می‌خواستند از آدرس باکس پست خود استفاده کنند اما مقامات اجازه ندادند و وکلا و مدافعان شهر مخالف این قانون بودند تا این که فردی به نام ژان شرودل پیدا شد و راه حلی برای این مسئله با استفاده از تکنولوژی GIS داشت.
او با همکار خود که هیلتون سرپرست آزمایشگاه تخصصی GIS بود راه حلی را ارائه داد این راه حل این بود که با استفاده از نقشه‌ها و خیابان اصلی بین این سه محدوده و با رفرنس دادن نسبت به عوارضی مانند خیابان‌های اصلی که دارای آدرس دقیق بودند آدرس‌هایی را برای هر نقطه تعیین کردند به روش سیستم ادرس دهی Burkle . ( سیستم آدرس دهی Burkle برای اختصاص نام و آدرس راه در مناطق روستایی ابداع شده است و در داکوتای شمالی برای ایجاد آدرس های روستایی برای ارسال نامه و پاسخ 911 استفاده می شود.) که در زمان رای گیری هر رای دهنده می‌توانست محل زندگی خودرا بگوید و آدرسی را با استفاده از سامانه ایجاد کند و از آن استفاده کند و این آدرس برای هر فرد منحصر به فرد بود و جلوی تقلب در رای گیری را می‌گرفت .

Brian Hilton حوزه‌های رای‌گیری را در داکوتای شمالی به دست آورد و حوزه‌های بین صخره ثابت، کوه لاک‌پشت و دریاچه روح را انتخاب کرد.

Hilton همچنین برای نشان دادن این که تعیین آدرس در بسیاری از مکان‌ها ممکن نیست از ArcGIS API برای JavaScript استفاده کرد تا یک نقشه آنلاین ایجاد کند که نشان دهد آدرس‌ها برای بسیاری از مکان‌ها در پایگاه‌ داده وجود ندارد.

Hilton پس از تفکیک حوزه‌های مناسب برای یک آدرس، یک نقطه جدید ایجاد کرد و یک خیابان و یک آدرس به آن اختصاص داد.

 نتیجه این کار این شد که میزان مشارکت در داکوتای شمالی به بیشترین حد ثبت شده تا آن زمان رسید.

مشاهده متن کامل انگلیسی از اینجا

خلاصه فارسی از : محمد حسین گلیکر

کد مطلب : 98112101

مشاهده تازه‌های دیگر