تازه های GIS – شماره 8

A Model of Popular Fishing Locations Aims to Reduce Pressure on Certain Species

الگویی از مکان‌های محبوب ماهیگیری با هدف کاهش فشار روی گونه‌های خاص

فعالیت‌های انسانی شامل صید بی‌رویه، نشت‌های نفتی، تخریب اکوسیستم‌های ساحلی، آلودگی زمین محور و تغییر آب و هوا همه زیستگاه‌های دریایی را تا حدی تغییر داده‌اند که تعداد آن‌ها با سرعت زیادی رو به کاهش است. ماهیگیری در سراسر جهان مورد بهره برداری گسترده قرار گرفته و نگرانی‌های زیادی در بین دانشمندان ایجاد کرده است.
پایداری اکوسیستم برای حفظ زمین و همه ساکنان آن در تعادل ضروری است. اما رسیدن به آن نقطه نیازمند کارهای میدانی زیادی است، از جمع‌آوری نمونه‌های زیست محیطی گرفته تا نظارت بر حرکات گونه‌ها که اغلب بسیار پرهزینه و هزینه‌بر است.
اهداف این مقاله به این صورت است اول، می‌خواستیم به مدیران منابع کمک کنیم تا بفهمیم که جمعیت‌های خاص ماهی‌ها تحت فشار صید تفریحی هستند. دوم، می‌خواستیم ماهیگیرانی را نشان دهیم که در آن گونه‌های خاص ماهی که می‌خواهند صید کنند را پیدا کنیم. پس از آن می توان از این اطلاعات برای ترغیب ماهیگیران به ماهیگیری در مناطق کم‌تر محبوب استفاده کرد تا این فشار را در مکان‌های مشخصی که مستعد صید بی‌رویه هستند، کاهش داد. با استفاده از خلیج تامپا، فلوریدا، به عنوان منطقه مورد مطالعه، مدلی را ایجاد کردیم که می‌تواند پیش‌بینی کند که گونه‌های خاص ماهی در فصول مختلف می‌توانند یافت شوند.

برای شروع، ما بیش از ۲۰ سال از داده‌ شیلات فضایی برای خلیج تامپا از کمیسیون حفاظت از ماهی و حیات وحش فلوریدا دریافت کردیم. برای هر ماهی که در طول مطالعات مختلف این دوره صید شده است، داده‌ها مختصات مربوط به محل صید را نشان می‌دهد؛ از قبیل تاریخ صید، طول ماهی، و سایر پارامترهای وابسته به آب مانند عمق آب و دما که در ارتباط با صید هستند.
سوال اصلی تحقیق این بود که آیا صید تفریحی ماهی ها توسط صیادان دارای مجموعه ای تصادفی از ماهی‌ها است یا این که الگوی مکانی مشخصی برای هر گونه وجود دارد یا نه؟
برای شروع تجزیه و تحلیل، از ابزار تجزیه و تحلیل نقطه‌ای در ArcMap استفاده کردیم که با مقایسه میانگین طول یک گونه ماهی در هر مکان به طول متوسط کل ماهی‌ها در مجموعه داده‌های گونه‌های مختلف، مناطقی را که ماهی های زیادی در آن وجود دارد تعیین کنیم. سپس از ابزار Kriging برای درون یابی در سطح رستری استفاده کردیم که به طور یکنواخت تر، تغییرات در اندازه گونه‌های مختلف ماهی در سراسر خلیج تامپا را نشان می‌دهد.
قدم بعدی این بود که بفهمیم ماهی‌های بزرگ تمایل به اجتماع در کدام سکوهای ماهی گیری را دارند. با استفاده از ابزار تحلیل نقطه‌ای گرم در ArcMap بار دیگر، ما خوشه‌های ماهی‌های بزرگ را که از مجموعه داد‌ه‌ها کامل جدا شده بودند شناسایی کردیم. با این حال اگر مجموعه‌هایی از گونه‌ها ی مشابه فقط کمی دورتر وجود داشته باشد ماهیگیرها می‌توانند به آن جا بروند و برخی از فشارهای اکولوژیکی را در نقاط ماهیگیری مورد نظر خود کاهش بدهند.
پس از راه اندازی این مدل ما باید تعیین کنیم آیا صحیح است یا نه؟ بنابراین ما دانشجویان را از آزمایشگاه اکولوژی فضایی تامپا را گرد هم آوردیم تا از چندین سکوی ماهیگیری در خلیج تامپا بازدید کنیم که برای صید ماهی های بزرگ مساعدترین تلقی شده بود. سوالاتی که دانشجویان از ماهیگیران که قایق‌های خود را از آب بیرون می‌کشیدند پرسیدند این بود که تا چه حد از اسکله برای ماهیگیری دور می شوند و این که چرا تورهای ماهیگیری را در نقاطی خاص پرتاب می‌کنند و همچنین چه نوع و چه اندازه ماهی‌را بیشتر صید می‌کنند.

بررسی‌های انجام شده به تایید مدل ArcMap پایان یافت و این مدل نشان می‌دهد که کدام مناطق در خلیج تامپا با بیشترین فشار ماهیگیری رو به رو هستند. برای مثال این مدل پیش بینی کرده بود که در انتهای شمالی مادلاین گونه های اصلی صید شده، قزل آلای دریایی و ماهی های سرگوسفندی بوده اند که این پیش بینی نیز به تایید ماهی گیران رسیده است.
این یافته ها گامی بزرگ در مسیر درست بود چون که با استفاده از یافته‌های این مدل که می‌تواند برای سایر محیط‌های آبی نیز تکرار شود و می‌توانند مقدار زمان و تلاش لازم را برای یافتن زیستگاه های کلیدی دریایی و تعیین برخی از فشارهای ناشی از انسان‌ها را در آن‌ها کاهش دهد.
در حال حاضر ما در حال نهایی کردن این مدل هستیم تا مدیران منابع بتوانند از آن‌ها برای نظارت بر توزیع گونه‌ها و ماهیگیری بیش از حد در سایر اکوسیستم‌های دریایی استفاده کنند. علاوه بر این زیر مجموعه ای کوچکی از ماهیگیران در خلیج تامپا در حال حاضر از نقشه‌های تولید شده توسط این مدل برای صید کردن گونه های ماهی مورد نظر خود استفاده می‌کنند.

مشاهده متن کامل انگلیسی از اینجا

خلاصه فارسی از : هادی دهقانی

کد مطلب : 98100901

مشاهده تازه‌های دیگر