تفاوت ArcMap و ArcGIS Pro

تفاوت ArcMap و ArcGIS Pro

مهمترین تفاوت های ArcGIS و ArcGIS Pro


 
ArcGIS ArcGIS Pro
mxd) Map Document.)پسوند ذخیرهaprx) ArcGIS Pro Project.)
به کمک برنامه‌های ArcScene و ArcGlobeنمایش سه بعدیدر برنامه
32 بیتیکدنویسی 64 بیتی
نوار ابزارها که به صورت دستی غیرفعال می‌شوند.رابطنوارهای متنی مثل برنامه MS-Office  
یکپارچه نیستفضای ابریسازگار با ArcGIS online
تنها یک نقشهچیدمان چند پروژه به طور همزمان 
به طور پیش فرض gdbپایگاه دادهایجاد پوشه project که شامل gdb پیش فرض، پرونده با پسوند aprx. و جعبه ابزار است.
تنها اجازه دیدن با فرمت read-onlyویرایش feature servicesامکان ویرایش لایه‌ها
 قبل از ویرایش انتخاب لایه، دکمه start و در پایان دکمه stopنحوه ویرایشمراجعه به منوی edit ( بدون نیاز به انتخاب لایه و دکمه start/stop )
مراجعه به ArcCatalog و تغییر نامروش تغییر نام لایه
مراجعه به Properties پرونده gdb بدون نیاز به ArcCatalog
   
لینک صفحه دانلود ArcGIS لینک صفحه دانلود ArcGIS Pro


مشاهده آموزش‌های دیگر