درباره ما

گروه آموزشی faraGIS ( فرا جی آی اس ) از تاریخ 10 / 10 / 1390 فعالیت خود را آغاز کرده است و در طی این سال ها همکاری های مختلف آموزشی با سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، مجتمع فنی تهران و دانشگاه تهران داشته است و دوره های مختلفی را برگزار کرده است که اطلاعات این دوره ها در جدول زیر قابل مشاهده است. در مجموع می توان زمینه های اصلی فعالیت این گروه را در موارد زیر خلاصه کرد.
1- برگزاری دوره های آموزشی مختلف درباره نرم افزارهای مرتبط با علوم مکانی
2- ارائه محصولات آموزشی قابل دانلود در قالب فیلم ، عکس و متن
3- اجرا یا ارائه مشاوره در زمینه پروژه های مرتبط با GIS.

خلاصه اطلاعات دوره های برگزار شده

ردیفعنوان دورهنوع دورهتعداد دوره
برگزار شده
شروع
اولین دوره
پایان
آخرین دوره
ارائه دهنده گواهینامه
اطلاعات
دوره جدید
 مجموع
 218    
 کارور ArcGISرایگان / حضوری7510 / 10 / 1390
ادامه داردسازمان فنی و حرفه ایاینجا
 کارور ArcGISرایگان / غیرحضوری آفلاین
1707 / 05 / 1399
ادامه دارد
سازمان فنی و حرفه ایاینجا
 ArcGIS Pro مقدماتیآزاد / غیرحضوری آفلاین1
22 / 07 / 140002 / 10 / 1400
دانشگاه تهراناین دوره فعلا برگزار نمی شود
  AutoCAD دوبعدیآزاد / غیرحضوری آفلاین
1019 / 01 / 1399
11 / 11 / 1400
دانشگاه تهراناین دوره فعلا برگزار نمی شود
  ArcGIS پیشرفته
آزاد / غیرحضوری آفلاین
1211 / 01 / 1399
11 / 11 / 1400
دانشگاه تهراناین دوره فعلا برگزار نمی شود
  ArcGIS مقدماتی
آزاد / غیرحضوری آفلاین
1310 / 01 / 1399
11 / 11/ 1400
دانشگاه تهراناین دوره فعلا برگزار نمی شود
  ArcGIS پیشرفتهآزاد / حضوری317 / 05 / 1398
01 / 12 / 1398
دانشگاه تهراناین دوره برگزار نمی شود
 ArcGIS مقدماتیآزاد / حضوری217 / 05 / 1398
01 / 12 / 1398
دانشگاه تهراناین دوره برگزار نمی شود
  کارور ENVIرایگان / حضوری817 / 07 / 1397
27 / 09 / 1398
سازمان فنی و حرفه ایاین دوره برگزار نمی شود
  ArcGIS پیشرفته
آزاد / غیرحضوری آفلاین
528 / 01 / 1397
14 / 11 / 1397
بدون گواهینامهاین دوره برگزار نمی شود
  ArcGIS مقدماتی
آزاد / غیرحضوری آفلاین
514 / 11 / 1396
26 / 12 / 1397
بدون گواهینامهاین دوره برگزار نمی شود
  AutoCAD برای GIS
آزاد / غیرحضوری آفلاین
820 / 09 / 1396
26 / 12 / 1397
بدون گواهینامهاین دوره برگزار نمی شود
  AutoCAD برای GISآزاد / حضوری227 / 02 / 1396
23 / 05 / 1396
بدون گواهینامه
این دوره برگزار نمی شود
  ArcGIS پیشرفتهآزاد / حضوری1403 / 02 / 1394
28 / 07 / 1396
مجتمع فنی تهراناین دوره برگزار نمی شود
  ArcGIS مقدماتیآزاد / حضوری1323 / 11 / 1393
23 / 05 / 1396
مجتمع فنی تهراناین دوره برگزار نمی شود
 کارور AutoCADرایگان / حضوری3003 / 03 / 1391
22 / 10 / 1395
سازمان فنی و حرفه ایاین دوره برگزار نمی شود