راهنمای اصطلاحات ArcGIS Pro

راهنمای اصطلاحات ArcGIS Pro

ArcGIS Proکاربرداصطلاح مشابه در ArcGIS Desktop
Project

مجموعه‌ای از مجموعه داده‌های جغرافیایی، نقشه‌ها، چیدمان ها، ابزارها، چیدمان ها و منابع مربوطه، که در یک فایل aprx. ذخیره شده‌اند. ​

 
Mapآیتم پروژه برای نمایش و کار با داده‌های جغرافیایی در دو بعد (‏یک نقشه در map view باز می‌شود.)Data frame
Sceneآیتم پروژه برای نمایش و کار با داده‌های جغرافیایی در سه بعد 

Global scene: ArcGlobe document (.3dd)

Local scene: ArcScene document (.sxd)

Ribbonناحیه مستطیلی در بالای برنامه متشکل از زبانه‌هایی است که شامل عملکرد نرم‌افزار هستند.منوها و نوارهای ابزار رابط کاربر
Tab on the ribbonناحیه‌ای روی ribbon که دستورهای نرم‌افزاری مربوطه را گروه‌بندی می‌کندToolbar
Viewپنجره نشان‌دهنده سطح کار اولیه برنامه مشابه با نمای نقشه یا نمای چیدمان
Active viewنمایی که در حال حاضر روی آن متمرکز هستیم (‏نمای فعال که محتوای ribbon را کنترل می‌کند.)Active data frame
Paneپنجره‌ای که شامل مجموعه‌ای از دستورها مرتبط استDockable window
Galleryیک پنجره یا منو مستطیلی که یک آرایه یا شبکه از انتخاب‌های بصری را ارائه می‌دهد. 
Taskمجموعه‌ای از مراحل از پیش پیکربندی شده برای راهنمایی کاربران از طریق جریان کاری یا فرآیند کسب‌وکارمشابه با عملکرد افزونه Task Assistant Manager
Quick Access Toolbarمجموعه‌ای از آیکون‌های میانبر دستورات کاربردی در نوار عنوان  
Portalاتصال به ArcGIS Online یا پورتال ArcGIS organization

مشابه ArcGIS Administrator > Add Portal Connection 

ScreenTipsنمایش نکات کاربردی بالای ribbonبالای دکمه‌ها در نوار ابزار
KeyTipsنمایش میانبرهای صفحه‌کلید برای ribbon در زمان فشردن کلید Alt فشردن Alt و حروف زیرخط دار
Rangeاعمال فیلتر مقادیر عددی در نقشه مفهوم مشابه پنجره Catalog
Web Toolابزار تجزیه و تحلیل که از طریق وب یا سرور اجرا می‌شود 
ArcPy.daماژول Python برای دسترسی به داده‌ها 
ArcPy.naماژول Python برای تحلیل شبکه 
ArcPy.saماژول Python برای تحلیل مکانی 
ArcPy.wmxماژول Python برای مدیریت جریان کاری 
ArcGIS Proاصطلاح مشابه در ArcGIS Desktop
Contents paneپنجره TOC
Catalog pane و Catalog viewمشابه پنجره Catalog 
Map viewData view
Layout viewLayout view; layout of an ArcMap document (.mxd)
انتخاب آیتم‌ها از پنجره Contents برای باز کردن زبانه و ابزارهاکلیک راست در پنجره Content برای دسترسی به منوی Context
ابزار Explore ابزارهای مسیریابی Pan، Zoom و ابزارهای HTML و Identify
کلیک با ابزار Exploreنمایش پنجره pop – up در موردآنچه کلیک شده؛ مشابه ابزارهای Identify و HTML
Attributes paneمشابه پنجره‌های Attributes و Identify Results
Default project database

Default map (or scene or globe) document geodatabase

Locate paneFind tool
Add FolderCreate Folder Connection
ویرایش زبانه در ribbonEditor toolbar
Geoprocessing pane (از زبانه Analysis باز کنید) ابزارهای Search، نمایش system toolbox و اجرا geoprocessing؛ مشابه پنجره‌های ArcToolbox و tool 
Geoprocessing HistoryResults window
Fields , Subtypes , and Domains viewsپنجره‌های Feature Class Properties و Geodatabase Properties 
Project tab > Optionsشامل تنظیماتی برای سفارشی کردن ArcGIS Pro
Data tab > Export Features (باز کردن Copy Features tool)روی لایه در TOC کلیک راست کنید> Export Data > Data
Active Portalاتصال پیش‌فرض به ArcGIS Online که در آن محتوا را به اشتراک گذاشته و جستجو می‌کنید
ArcGIS Proاصطلاح مشابه در ArcGIS Desktop
Symbology paneزبانه Symbology در پنجره Layer Properties
ّSymbology pane > GallerySymbol Selector
Symbology pane > PropertiesSymbol Property Editor
Point symbolMarker symbol
Polygon symbolFill symbol
Color schemeColor ramp
Style FileStyle File
Favorites stylePersonal style
Project stylesReferenced styles
Preset layerیک لایه از پیش‌ساخته شده در ArcGIS Pro که تنها به یک منبع داده نیاز دارد
Raster functionsمشابه با پنجره Processing section < Image Analysis
Appearance tab for rastersمشابه با پنجره  Display section < Image Analysis
Activate map frame on a layoutمشابه  focus data frame on a layout
Element paneپنجره Element property 
Save As Layout Fileمشابه Save As < File
Layout file (.pagx) 
Save As Layout Fileمشابه Save As < File
ArcPy.mpمشابه templates
 به روز رسانی ماژول ArcPy.mapping برای Python scripting
ArcGIS Proاصطلاح مشابه در ArcGIS Desktop
Share contentUmbrella term اشاره به packaging ، publishing و sharing آیتم‌های جدید ArcGIS Pro
Project package (.ppkx)فایل مورد استفاده برای package an entire project 
Map package (.mpkx)فایل مورد استفاده برای package a map؛ مشابه mpk file.
Layer package (.lpkx)فایل مورد استفاده برای package an individual layer؛ مشابه lpk file.
Share or publish a web layerPublish a service
Share Web Layer panePublishing wizard and Service Editor
Messages tabمشابه Prepare window
Web layerservice
Web feature layerFeature service
Web tile layerTile service / Cached map service
Project template (.aptx)فایل مورد استفاده برای ساخت template برای پروژه جدید
Save As Map Fileمشابه Save As < File
Map file (.mapx)مشابه mxd file.
Save As Layer Fileمشابه Save As Layer File
Layer file (.lyrx)مشابه lyr file.
Export Mapمشابه Export Map < File
Tile package (.tpk)فایل مورد استفاده package web map یا elevation tiles
Vector tile package (.vtpk) فایل مورد استفاده برای package vector tiles و styles
Scene layer package (.slpk)فایل مورد استفاده برای package multipatch و point و point cloud features
Geoprocessing package (.gpkx)فایل مورد استفاده برای اشتراک گذاری
Mobile map package (.mmpk)فایل مورد استفاده برای اشتراک گذاری maps، basemaps ، locators و برای برنامه‌های شبکه mobile
ArcGIS Proاصطلاح مشابه در ArcGIS Desktop
فعالسازی Editing Start editing
فعالسازی Select tool در پنجره Modify FeaturesEdit tool
Create Features paneپنجره Create Features
Modify Features paneابزارهای مربوط به editing features، مشابه با ابزارهای موجود در editing toolbars
Manage Templates paneپنجره Organize Feature Templates
Reposition toolbarشامل ابزارهای Move، Scale و Rotate، مشابه ابزارهای موجود در editing toolbars
Construction toolbar شامل segment construction tools، مشابه با editing toolbars
Vertices toolbarEdit Vertices toolbar

مطالب مرتبط