۲۰ الی ۳۰ روز بعد از اعلام نتیجه نهایی

دوره های فنی و حرفه ای

و بلافاصله بعد از پرداخت هزینه از اینجا

طبق راهنمای تصویری زیر می توان

فایل گواهینامه را از اینجا

دریافت کرد.دیدگاهتان را بنویسید