روش تعیین و ویرایش کلیدهای میانبر ArcGIS

روش تعیین و ویرایش کلیدهای میانبر ArcGIS

  • تعیین و تغییر کلید میانبر در ArcGIS

a- از قسمت نوار ابزارها بر روی منوی Customize کلیک کرده و روی Customize Mode کلیک شود.

b- در پنجره customize روی دکمه Keyboard کلیک شود.

c- در بخش categories ابتدا گروه مربوطه انتخاب و سپس روی فرمان موردنظر کلیک شود.

d- در جعبه متن Press new shortcut key کلیدهای میانبر مورد نظر فشار داده شود.

نکته: اگر کلید میانبر قبلاً استفاده شده باشد، در قسمت currently assigned to دستور آن نمایش داده می‌شود.

e- روی Assign کلیک شود.

f- کلید میانبر جدید در کادر Current Key/s نمایان می‌شود.

g- روی Close در پنجره customize Keyboard کلیک شود.

h- در پنجره  customize روی Close کلیک شود.

  • حذف کلید میانبر در ArcGIS

a- گام‌های 1 تا 5 مانند مرحله قبل تکرار شود.

b- کلید میانبر موردنظر برای حذف، از لیست Current Key/s انتخاب شود.

 

c- روی Remove کلیک شود.

d- گام‌های 10 و 11 مرحله قبل تکرار شود.

  • بازیابی به کلید میانبر اولیه در ArcGIS

a- گام‌های 1 تا 3 مرحله قبل تکرار شود.

b- روی Reset All کلیک شود.

c- در پنجره زیر بر روی Yes کلیک شود.

 

d- گام‌های 10 و 11 مرحله قبل تکرار شود.

مشاهده آموزش‌های دیگر