فایل های آموزشی مرتبط با GIS فارسی

فایل های آموزشی مرتبط با GIS فارسی

فایل شماره 1
آموزش زبان برنامه نویسی Python
فارسی
pdf
41 . 1 مگابایت
37 صفحه
دانلود از اینجا