فایل های نصب Portable Basemap Server

دانلود رایگان فایل های نصب  Portable Basemap Server
نسخه v3.1


معرفی مختصر :
با کمک نرم افزار Portable Basemap Server می توان به راحتی تصاویر Google earth را فراخوانی کرده و وارد نرم افزار ArcGIS نموده و عوارض مختلف را رقومی سازی ( Digitize ) کرد.

 شرححجمدانلود
    
 در صورت بازنشدن فایل ها، باید آخرین نسخه برنامه WinRAR نصب شود.
1- 1نرم افزار WinRAR 5.86 . 5 مگابایتاینجا
 ——————————————————
 Portable Basemap Server 3.1
    
1 – 2
نرم افزار Portable Basemap Server 3.1
7.41 مگابایت
اینجا
 ——————————————————

راهنمای استفاده :


این نرم افزار رایگان نیازی به نصب و فعال سازی ندارد و برای استفاده از آن کافیست وارد پوشه عادی ( غیرفشرده ) نرم افزار شد و فایل PortableBasemapServer.exe را اجرا کرد.