فایل های نصب QGIS

دانلود رایگان فایل های نصب QGIS
نسخه QGIS 3.16

معرفی مختصر : نرم افزار QGIS یک برنامه OpenSource رایگان است که در تحلیل های GIS قابل استفاده است و توانایی هایی آن در برخی از زمینه ها مشابه ArcGIS است و حتی در برخی از زمینه ها از ArcGIS بهتر است ولی برای تحلیل های تخصصی و پیچیده، نرم افزار ArcGIS از QGIS مناسب تر است.

 

 شرححجمدانلود
    
 در صورت بازنشدن فایل ها، باید آخرین نسخه برنامه WinRAR نصب شود.
1- 1نرم افزار WinRAR 5.86 . 5 مگابایتاینجا
 ——————————————————
 QGIS 3.16
    
1 – 2
نرم افزار QGIS 3.16 ( نسخه 32 بیت )
343 مگابایت
اینجا
2 – 2
نرم افزار QGIS 3.16 ( نسخه 64 بیت )396 مگابایتاینجا
 ——————————————————

 

راهنمای نصب : نصب این نرم افزار نکته خاصی ندارد و با توجه به تنظیمات پیش فرض به سادگی قابل انجام است و با توجه به رایگان بودن اصل برنامه، نیازی به Crack یا فعال سازی هم ندارد.